foodstruct logo
Սննդամթերքի որոնում ըստ բաղադրության | Diet analysis

սննդամթերքի մասին տեղեկատվություն

*Բոլոր արժեքները հաշվարկված են 100 գրամի համար

ԹՈՓ 5 սնուցիչները, որոնցով հարուստ է սննդամթերքը

Բացատրություն: սննդամթերքը պարունակում է ավելի շատ քան սննդատեսակների 100 տոկոսը. Հարկ է նշել, որ չնայած նրան, որ կան սննդի տեսակներ (%) ,որոնք պարունակում են ավելի շատ , սակայն այս սննդամթերքը ինքնին ավելի հարուստ է -ով քան ցանակացած այլ տարրով: Համանման ձևով այս սննդամթերքը համեմատաբար հարուստ է , , և տարրերով

Սննդամթերքի բաղադրության պիտակ(ԱՄՆ ստանդարտ)

Nutrition Facts
___ servings per container
Serving Size ______________
Amount Per Serving
Calories
% Daily Value*
Total Fat g
Saturated Fat g
Trans Fat g
Cholesterol mg
Sodium mg
TotalCarbohydrate g
Dietary Fiber g
Total Sugars g
Includes 1g Added Sugars
Protein g
Vitamin D mcg

Calcium mg

Iron mg

Potassium mg

*
The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice.

Վիտամիններ - համեմատական նկարագիր

Ինֆորմացիայի հիմնական աղբյուրը ԱՄՆ-ի գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի բաղադրության տվյալների բազան է:
FoodStruct.com-ի կողմից տրամադրված տվյալները պետք է օգտագործվեն միայն ծանոթացման նպատակով:
Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: