Foodstruct Advanced Nutrition Search | Diet Analysis | Glycemic index chart | Insulin index chart | Blog

Խնձոր vs Գազար - Health impact and Nutrition Comparison

Համեմատել
Article author photo  by | Last updated on Հունվարի 01, 1970
Education:
Խնձոր
vs
Գազար

Infographic

Խնձոր vs Գազար infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -98.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +450%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +150%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +140%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +218.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +199.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +500%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +66.7%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 2% 5% 4% 5% 10% 1% 2% 9%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 10% 12% 9% 15% 29% 9% 7% 15%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -98.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +450%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +150%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +140%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +218.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +199.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +500%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +66.7%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +30837%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +266.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +28.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +288.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +123.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +980.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +347.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +236.6%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +533.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +500%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 4% 4% 0% 16% 5% 6% 2% 4% 10% 3% 0% 6%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 1003% 14% 0% 20% 17% 14% 19% 17% 32% 15% 0% 33%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +30837%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +266.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +28.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +288.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +123.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +980.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +347.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +236.6%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +533.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +500%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Խնձոր Գազար
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in glycemic index ok
Lower in Շաքար ok
Lower in price ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Խնձոր Գազար Opinion
Զուտ ածխաջրեր 11.41g 6.78g Խնձոր
Սպիտակուցներ 0.26g 0.93g Գազար
Ճարպեր 0.17g 0.24g Գազար
Ածխաջրեր 13.81g 9.58g Խնձոր
Կալորիականություն 52kcal 41kcal Խնձոր
Օսլա 0.05g 1.43g Գազար
Ֆրուկտոզա 5.9g 0.55g Խնձոր
Շաքար 10.39g 4.74g Գազար
Բջջանյութ(Fiber) 2.4g 2.8g Գազար
Կալցիում 6mg 33mg Գազար
Երկաթ 0.12mg 0.3mg Գազար
Մագնեզիում 5mg 12mg Գազար
Ֆոսֆոր 11mg 35mg Գազար
Կալիում 107mg 320mg Գազար
Նատրիում 1mg 69mg Խնձոր
Ցինկ 0.04mg 0.24mg Գազար
Պղինձ 0.027mg 0.045mg Գազար
Վիտամին A 54IU 16706IU Գազար
Վիտամին E 0.18mg 0.66mg Գազար
Վիտամին D 0IU 0IU
Վիտամին D 0µg 0µg
Վիտամին C 4.6mg 5.9mg Գազար
Վիտամին B1 0.017mg 0.066mg Գազար
Վիտամին B2 0.026mg 0.058mg Գազար
Վիտամին B3 0.091mg 0.983mg Գազար
Վիտամին B5 0.061mg 0.273mg Գազար
Վիտամին B6 0.041mg 0.138mg Գազար
Folate, total 3µg 19µg Գազար
Վիտամին B12 0µg 0µg
Վիտամին K 2.2µg 13.2µg Գազար
Տրիպտոֆան 0.001mg 0.012mg Գազար
Տրեոնին 0.006mg 0.191mg Գազար
Իզոլեյցին 0.006mg 0.077mg Գազար
Լեյցին 0.013mg 0.102mg Գազար
Լիզին 0.012mg 0.101mg Գազար
Մեթիոնին 0.001mg 0.02mg Գազար
Ֆենիլալանին 0.006mg 0.061mg Գազար
Վալին 0.012mg 0.069mg Գազար
Հիստիդին 0.005mg 0.04mg Գազար
Խոլեստերին 0mg 0mg
Տրանս ճարպ 0g 0g
Հագեցած ճարպ 0.028g 0.037g Խնձոր
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.007g 0.014g Գազար
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.051g 0.117g Գազար

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Խնձոր Գազար
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
5
Խնձոր
98
Գազար
Mineral Summary Score
4
Խնձոր
13
Գազար

Macronutrients Comparison

Macronutrient comparison charts compare the amount of protein, total fats and total carbohydrates in 300 grams of the food. The displayed values show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Protein
2%
Խնձոր
6%
Գազար
Carbohydrates
14%
Խնձոր
10%
Գազար
Fats
1%
Խնձոր
1%
Գազար

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Խնձոր
Խնձոր is lower in Նատրիում (difference - 68mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Խնձոր
Խնձոր is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.009g)
Which food is lower in glycemic index?
Խնձոր
Խնձոր is lower in glycemic index (difference - 3)
Which food is lower in Շաքար?
Գազար
Գազար is lower in Շաքար (difference - 5.65g)
Which food is cheaper?
Գազար
Գազար is cheaper (difference - $0.1)
Which food is richer in minerals?
Գազար
Գազար is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Գազար
Գազար is relatively richer in vitamins
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Խնձոր - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/171688/nutrients
  2. Գազար - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170393/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: