Foodstruct Advanced Nutrition Search | Diet Analysis | Glycemic index chart | Insulin index chart | Blog

Համեմատել Ուրադ և Teff սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

What are the main differences between Ուրադ and Teff?

  • Ուրադ has less Մանգան, Պղինձ, Երկաթ, Ֆոսֆոր, Վիտամին B6, Մագնեզիում, Ցինկ, Վիտամին B1, Վիտամին B2, and Կալցիում than Teff.
  • Teff's daily need coverage for Մանգան is 384% higher.

We used Mungo beans, mature seeds, cooked, boiled, without salt and Teff, uncooked types in this comparison.

Infographic

Ուրադ vs Teff infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -41.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +239.6%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +336%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +192.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +175%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +84.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +337.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +482.7%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 16% 66% 45% 67% 21% 1% 23% 47%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 54% 287% 132% 184% 38% 2% 99% 270%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -41.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +239.6%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +336%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +192.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +175%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +84.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +337.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +482.7%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
:
5
Teff
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +244.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +87.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +42.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +160%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +260%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +124.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +117.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +731%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 2% 3% 0% 4% 38% 18% 29% 26% 14% 71% 0% 7%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 1% 2% 0% 0% 98% 63% 64% 57% 112% 0% 0% 5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +244.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +87.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +42.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +160%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +260%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +124.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +117.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +731%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Ուրադ Teff
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in glycemic index ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in price ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Ուրադ Teff Opinion
Զուտ ածխաջրեր 11.94g 65.13g Teff
Սպիտակուցներ 7.54g 13.3g Teff
Ճարպեր 0.55g 2.38g Teff
Ածխաջրեր 18.34g 73.13g Teff
Կալորիականություն 105kcal 367kcal Teff
Օսլա g 36.56g Teff
Ֆրուկտոզա g 0.47g Teff
Շաքար 2.01g 1.84g Teff
Բջջանյութ(Fiber) 6.4g 8g Teff
Կալցիում 53mg 180mg Teff
Երկաթ 1.75mg 7.63mg Teff
Մագնեզիում 63mg 184mg Teff
Ֆոսֆոր 156mg 429mg Teff
Կալիում 231mg 427mg Teff
Նատրիում 7mg 12mg Ուրադ
Ցինկ 0.83mg 3.63mg Teff
Պղինձ 0.139mg 0.81mg Teff
Վիտամին A 31IU 9IU Ուրադ
Վիտամին E 0.15mg 0.08mg Ուրադ
Վիտամին D 0IU IU Ուրադ
Վիտամին D 0µg µg Ուրադ
Վիտամին C 1mg mg Ուրադ
Վիտամին B1 0.15mg 0.39mg Teff
Վիտամին B2 0.075mg 0.27mg Teff
Վիտամին B3 1.5mg 3.363mg Teff
Վիտամին B5 0.433mg 0.942mg Teff
Վիտամին B6 0.058mg 0.482mg Teff
Folate, total 94µg µg Ուրադ
Վիտամին B12 0µg µg Ուրադ
Վիտամին K 2.7µg 1.9µg Ուրադ
Տրիպտոֆան 0.078mg 0.139mg Teff
Տրեոնին 0.262mg 0.51mg Teff
Իզոլեյցին 0.385mg 0.501mg Teff
Լեյցին 0.625mg 1.068mg Teff
Լիզին 0.5mg 0.376mg Ուրադ
Մեթիոնին 0.11mg 0.428mg Teff
Ֆենիլալանին 0.44mg 0.698mg Teff
Վալին 0.423mg 0.686mg Teff
Հիստիդին 0.211mg 0.301mg Teff
Խոլեստերին 0mg mg Teff
Տրանս ճարպ 0g g Teff
Հագեցած ճարպ 0.038g 0.449g Ուրադ
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.029g 0.589g Teff
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.359g 1.071g Teff

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Ուրադ Teff
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
17
Ուրադ
33
Teff
Mineral Summary Score
35
Ուրադ
133
Teff

Macronutrients Comparison

Macronutrient comparison charts compare the amount of protein, total fats and total carbohydrates in 300 grams of the food. The displayed values show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Protein
45%
Ուրադ
80%
Teff
Carbohydrates
18%
Ուրադ
73%
Teff
Fats
3%
Ուրադ
11%
Teff

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Ուրադ
Ուրադ is lower in Նատրիում (difference - 5mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Ուրադ
Ուրադ is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.411g)
Which food is lower in glycemic index?
Ուրադ
Ուրադ is lower in glycemic index (difference - 14)
Which food is lower in Շաքար?
Teff
Teff is lower in Շաքար (difference - 0.17g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Teff
Teff is lower in Խոլեստերին (difference - 0mg)
Which food is cheaper?
Teff
Teff is cheaper (difference - $1.5)
Which food is richer in minerals?
Teff
Teff is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Ուրադ - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/172427/nutrients
  2. Teff - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169747/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: