Foodstruct Advanced Nutrition Search | Diet Analysis | Glycemic index chart | Insulin index chart | Blog

Համեմատել Purple mangosteen և Kumquat սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

What are the main differences between Purple mangosteen and Kumquat?

  • Kumquat has more Վիտամին C, Բջջանյութ(Fiber), and Երկաթ than Purple mangosteen.
  • Kumquat's daily need coverage for Վիտամին C is 46% higher.

We used Mangosteen, canned, syrup pack and Kumquats, raw types in this comparison.

Infographic

Purple mangosteen vs Kumquat infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -30%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +23.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +416.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +186.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +53.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +137.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +287.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +37.7%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 4% 12% 10% 4% 5% 1% 6% 24%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 19% 33% 15% 9% 17% 2% 5% 32%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -30%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +23.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +416.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +186.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +53.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +137.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +287.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +37.7%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +45.9%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +82.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +728.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +1413.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +66.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +50%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +550%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +100%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 3% 0% 0% 10% 14% 13% 6% 2% 5% 24% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 18% 3% 0% 147% 10% 21% 9% 13% 9% 13% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +45.9%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +82.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +728.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +1413.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +66.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +50%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +550%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +100%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Purple mangosteen Kumquat
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in glycemic index ok
Lower in price ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Purple mangosteen Kumquat Opinion
Զուտ ածխաջրեր 16.11g 9.4g Purple mangosteen
Սպիտակուցներ 0.41g 1.88g Kumquat
Ճարպեր 0.58g 0.86g Kumquat
Ածխաջրեր 17.91g 15.9g Purple mangosteen
Կալորիականություն 73kcal 71kcal Purple mangosteen
Օսլա g g
Ֆրուկտոզա g g
Շաքար g 9.36g Purple mangosteen
Բջջանյութ(Fiber) 1.8g 6.5g Kumquat
Կալցիում 12mg 62mg Kumquat
Երկաթ 0.3mg 0.86mg Kumquat
Մագնեզիում 13mg 20mg Kumquat
Ֆոսֆոր 8mg 19mg Kumquat
Կալիում 48mg 186mg Kumquat
Նատրիում 7mg 10mg Purple mangosteen
Ցինկ 0.21mg 0.17mg Purple mangosteen
Պղինձ 0.069mg 0.095mg Kumquat
Վիտամին A 35IU 290IU Kumquat
Վիտամին E mg 0.15mg Kumquat
Վիտամին D 0IU 0IU
Վիտամին D 0µg 0µg
Վիտամին C 2.9mg 43.9mg Kumquat
Վիտամին B1 0.054mg 0.037mg Purple mangosteen
Վիտամին B2 0.054mg 0.09mg Kumquat
Վիտամին B3 0.286mg 0.429mg Kumquat
Վիտամին B5 0.032mg 0.208mg Kumquat
Վիտամին B6 0.018mg 0.036mg Kumquat
Folate, total 31µg 17µg Purple mangosteen
Վիտամին B12 0µg 0µg
Վիտամին K µg 0µg Kumquat
Տրիպտոֆան mg mg
Տրեոնին mg mg
Իզոլեյցին mg mg
Լեյցին mg mg
Լիզին mg mg
Մեթիոնին mg mg
Ֆենիլալանին mg mg
Վալին mg mg
Հիստիդին mg mg
Խոլեստերին 0mg 0mg
Տրանս ճարպ 0g 0g
Հագեցած ճարպ g 0.103g Purple mangosteen
Մոնոչհագեցած ճարպ g 0.154g Kumquat
Պոլիչհագեցած ճարպ g 0.171g Kumquat

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Purple mangosteen Kumquat
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
6
Purple mangosteen
20
Kumquat
Mineral Summary Score
8
Purple mangosteen
16
Kumquat

Macronutrients Comparison

Macronutrient comparison charts compare the amount of protein, total fats and total carbohydrates in 300 grams of the food. The displayed values show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Protein
2%
Purple mangosteen
11%
Kumquat
Carbohydrates
18%
Purple mangosteen
16%
Kumquat
Fats
3%
Purple mangosteen
4%
Kumquat

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Purple mangosteen
Purple mangosteen is lower in Շաքար (difference - 9.36g)
Which food is lower in Նատրիում?
Purple mangosteen
Purple mangosteen is lower in Նատրիում (difference - 3mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Purple mangosteen
Purple mangosteen is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.103g)
Which food is lower in glycemic index?
Kumquat
Kumquat is lower in glycemic index (difference - 58)
Which food is cheaper?
Kumquat
Kumquat is cheaper (difference - $5)
Which food is richer in minerals?
Kumquat
Kumquat is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Kumquat
Kumquat is relatively richer in vitamins
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Purple mangosteen - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169090/nutrients
  2. Kumquat - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168154/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: