Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Reesesticks և Reese's pieces սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Reesesticks vs Reese's pieces infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +165.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +79.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +43.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +21.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -26.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +16.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +105%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +14.3%
հավասար Կալցիում - 69
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 22% 49% 35% 62% 27% 35% 27% 67% 0% 4%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 21% 19% 63% 89% 32% 26% 32% 137% 144% 5%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +165.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +79.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +43.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +21.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -26.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +16.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +105%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +14.3%
հավասար Կալցիում - 69

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +179.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +36.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +38.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +120%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +66.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +38.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +37.5%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +37.5%
հավասար Choline, total - 28.7
հավասար Վիտամին K - 5.9
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 4% 56% 0% 2% 33% 24% 69% 27% 19% 30% 19% 16% 15%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 20% 0% 0% 45% 51% 114% 37% 26% 42% 14% 16% 15%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +179.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +36.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +38.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +120%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +66.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +38.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +37.5%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +37.5%
հավասար Choline, total - 28.7
հավասար Վիտամին K - 5.9

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +26.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +60%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +12.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +30.7%
հավասար Ածխաջրեր - 59.86
10% 31% 55% 2%
Սպիտակուցներ: 9.53 գ
Ճարպեր: 31.34 գ
Ածխաջրեր: 55.38 գ
Ջուր: 1.6 գ
Այլ: 2.15 գ
12% 25% 60% 2%
Սպիտակուցներ: 12.46 գ
Ճարպեր: 24.77 գ
Ածխաջրեր: 59.86 գ
Ջուր: 1 գ
Այլ: 1.91 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +26.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +60%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +12.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +30.7%
հավասար Ածխաջրեր - 59.86

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -19.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +142.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +148.9%
46% 38% 16%
Հագեցած ճարպ: 13.21 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 10.82 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 4.68 գ
72% 20% 8%
Հագեցած ճարպ: 16.42 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 4.46 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.88 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -19.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +142.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +148.9%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Reesesticks Reese's pieces
Lower in Շաքար ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Rich in minerals ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Reesesticks Reese's pieces Opinion
Զուտ ածխաջրեր 52.08g 56.86g Reese's pieces
Սպիտակուցներ 9.53g 12.46g Reese's pieces
Ճարպեր 31.34g 24.77g Reesesticks
Ածխաջրեր 55.38g 59.86g Reese's pieces
Կալորիականություն 521kcal 497kcal Reesesticks
Շաքար 40.33g 53.25g Reesesticks
Բջջանյութ(Fiber) 3.3g 3g Reesesticks
Կալցիում 70mg 69mg Reesesticks
Երկաթ 1.3mg 0.49mg Reesesticks
Մագնեզիում 49mg 88mg Reese's pieces
Ֆոսֆոր 144mg 207mg Reese's pieces
Կալիում 295mg 359mg Reese's pieces
Նատրիում 264mg 194mg Reese's pieces
Ցինկ 0.99mg 1.15mg Reese's pieces
Պղինձ 0.2mg 0.41mg Reese's pieces
Մանգան 0mg 1.1mg Reese's pieces
Սելեն 0.7µg 0.8µg Reese's pieces
Վիտամին A 58IU 0IU Reesesticks
Վիտամին A, RAE 14µg 0µg Reesesticks
Վիտամին E 2.77mg 0.99mg Reesesticks
Վիտամին C 0.6mg 0mg Reesesticks
Վիտամին B1 0.13mg 0.18mg Reese's pieces
Վիտամին B2 0.1mg 0.22mg Reese's pieces
Վիտամին B3 3.64mg 6.06mg Reese's pieces
Վիտամին B5 0.44mg 0.61mg Reese's pieces
Վիտամին B6 0.08mg 0.11mg Reese's pieces
Folate, total 40µg 55µg Reese's pieces
Վիտամին B12 0.15µg 0.11µg Reesesticks
Choline, total 28.2mg 28.7mg Reese's pieces
Վիտամին K 5.9µg 5.9µg
Խոլեստերին 6mg 0mg Reese's pieces
Հագեցած ճարպ 13.21g 16.42g Reesesticks
Մոնոչհագեցած ճարպ 10.82g 4.46g Reesesticks
Պոլիչհագեցած ճարպ 4.68g 1.88g Reesesticks

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Reesesticks Reese's pieces
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
24%
Reesesticks
29%
Reese's pieces
Mineral Summary Score
32%
Reesesticks
56%
Reese's pieces

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Reesesticks
Reesesticks is lower in Շաքար (difference - 12.92g)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Reesesticks
Reesesticks is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 3.21g)
Which food is lower in Նատրիում?
Reese's pieces
Reese's pieces is lower in Նատրիում (difference - 70mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Reese's pieces
Reese's pieces is lower in Խոլեստերին (difference - 6mg)
Which food is richer in minerals?
Reese's pieces
Reese's pieces is relatively richer in minerals
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Reesesticks - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169628/nutrients
  2. Reese's pieces - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168764/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: