Foodstruct
Advanced Nutrition Search | Diet Analysis | Glycemic index chart | Insulin index chart

Contact us

Մեր տվյալները

Եկմալյան 6, 6 հարկ,
0002 Երեւան, Հայաստան:
Հեռախոս №1:+13472019336
Հեռախոս №2:+37410537692
էլ-փոստ:

Report a problem

Did you notice any problem with the numbers, charts or text ? We would be thankful if you let us know. We will come back to you as soon as we can. You can also email us at [email protected]

Report a problem

Live chat

Have a question about functinality ? Not sure how to use this or that function ? Send us a message in a Live chat.Live chat is available from 9am till 6am GMT, but can be available at other times as well. Clocik on the Messenger icon in bottom right to start Live chat

Ինֆորմացիայի հիմնական աղբյուրը ԱՄՆ-ի գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի բաղադրության տվյալների բազան է:
FoodStruct.com-ի կողմից տրամադրված տվյալները պետք է օգտագործվեն միայն ծանոթացման նպատակով:
Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: