Foodstruct Advanced Nutrition Search | Diet Analysis | Glycemic index chart | Insulin index chart | Blog

Համեմատել Teff և Lablab սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Significant differences between Teff and Lablab

  • The amount of Մանգան, Պղինձ, Ֆոսֆոր, Երկաթ, Վիտամին B6, Մագնեզիում, Վիտամին B3, Վիտամին B2, Կալցիում, and Վիտամին B5 in Teff is higher than in Lablab.
  • Teff covers your daily Մանգան needs 381% more than Lablab.
  • Lablab has 13 times less Վիտամին B6 than Teff. Teff has 0.482mg of Վիտամին B6, while Lablab has 0.037mg.

Specific food types used in this comparison are Teff, uncooked and Hyacinth beans, mature seeds, cooked, boiled, without salt.

Infographic

Teff vs Lablab infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Teff
7
:
1
Lablab
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +350%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +66.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +124.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +257.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +26.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +27.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +137.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -41.7%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 54% 287% 132% 184% 38% 2% 99% 270%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 12% 172% 59% 52% 30% 1% 78% 114%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +350%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +66.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +124.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +257.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +26.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +27.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +137.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -41.7%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Teff
8
:
4
Lablab
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +44.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +629.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +718.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +198.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +1202.7%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 1% 2% 0% 0% 98% 63% 64% 57% 112% 0% 0% 5%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 68% 9% 8% 19% 9% 3% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +44.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +629.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +718.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +198.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +1202.7%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Teff Lablab
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in price ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in glycemic index ok

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Teff Lablab Opinion
Զուտ ածխաջրեր 65.13g 20.69g Teff
Սպիտակուցներ 13.3g 8.14g Teff
Ճարպեր 2.38g 0.58g Teff
Ածխաջրեր 73.13g 20.69g Teff
Կալորիականություն 367kcal 117kcal Teff
Օսլա 36.56g g Teff
Ֆրուկտոզա 0.47g g Teff
Շաքար 1.84g g Lablab
Բջջանյութ(Fiber) 8g g Teff
Կալցիում 180mg 40mg Teff
Երկաթ 7.63mg 4.58mg Teff
Մագնեզիում 184mg 82mg Teff
Ֆոսֆոր 429mg 120mg Teff
Կալիում 427mg 337mg Teff
Նատրիում 12mg 7mg Lablab
Ցինկ 3.63mg 2.85mg Teff
Պղինձ 0.81mg 0.341mg Teff
Վիտամին A 9IU 0IU Teff
Վիտամին E 0.08mg mg Teff
Վիտամին D IU 0IU Lablab
Վիտամին D µg 0µg Lablab
Վիտամին C mg 0mg Lablab
Վիտամին B1 0.39mg 0.27mg Teff
Վիտամին B2 0.27mg 0.037mg Teff
Վիտամին B3 3.363mg 0.411mg Teff
Վիտամին B5 0.942mg 0.316mg Teff
Վիտամին B6 0.482mg 0.037mg Teff
Folate, total µg 4µg Lablab
Վիտամին B12 µg 0µg Lablab
Վիտամին K 1.9µg µg Teff
Տրիպտոֆան 0.139mg 0.068mg Teff
Տրեոնին 0.51mg 0.315mg Teff
Իզոլեյցին 0.501mg 0.39mg Teff
Լեյցին 1.068mg 0.691mg Teff
Լիզին 0.376mg 0.556mg Lablab
Մեթիոնին 0.428mg 0.065mg Teff
Ֆենիլալանին 0.698mg 0.41mg Teff
Վալին 0.686mg 0.422mg Teff
Հիստիդին 0.301mg 0.233mg Teff
Խոլեստերին mg 0mg Teff
Տրանս ճարպ g 0g Teff
Հագեցած ճարպ 0.449g 0.099g Lablab
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.589g 0.026g Teff
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.071g 0.245g Teff

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Teff Lablab
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
33
Teff
10
Lablab
Mineral Summary Score
133
Teff
64
Lablab

Macronutrients Comparison

Macronutrient comparison charts compare the amount of protein, total fats and total carbohydrates in 300 grams of the food. The displayed values show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Protein
80%
Teff
49%
Lablab
Carbohydrates
73%
Teff
21%
Lablab
Fats
11%
Teff
3%
Lablab

Comparison summary

Which food is lower in Խոլեստերին?
Teff
Teff is lower in Խոլեստերին (difference - 0mg)
Which food is cheaper?
Teff
Teff is cheaper (difference - $0.8)
Which food is richer in minerals?
Teff
Teff is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Teff
Teff is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Lablab
Lablab is lower in Շաքար (difference - 1.84g)
Which food is lower in Նատրիում?
Lablab
Lablab is lower in Նատրիում (difference - 5mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Lablab
Lablab is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.35g)
Which food is lower in glycemic index?
Lablab
Lablab is lower in glycemic index (difference - 12)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Teff - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169747/nutrients
  2. Lablab - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/175211/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: