Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe

Վիտամինների ծածկույթի դիագրամ - սահմանումը և բացատրությունը

Վիտամինները օրգանական մոլեկուլներ են, ինչը նշանակում է, որ դրանք արտադրվում են կենդանիների, բույսերի ու բակտերիաների կողմից և իրենց կառուցվածքում պարունակում են ածխածին: Վիտամինները միկրոսնուցիչ են, այսինքն` անհրաժեշտ են մեր օրգանիզմին միայն փոքր քանակություններով: Միևնույն ժամանակ մեզ այդ փոքր քանակությունները անհրաժեշտ են ծնված օրվանից, իսկ վիտամինների պակասորդը հանգեցնում է մի շարք լուրջ հիվանդությունների: Չափազանց մեծ քանակությունների օգտագործման դեպքում նույնպես կարող են առաջանալ հիվանդություններ: Այս ամենը հաշվի առնելով` վիտամինների համար սահմանվել է «Օրական թույլատրված չափ» (Recommended Dietary Allowance): Դա այն քանակն է, որը խորհուրդ է տրվում ստանալ օրական:

Օրինակ` Վիտամինների ծածկույթի դիագրամ ՁՎԻ համար

The main source of information is USDA Food Composition Database (U.S. Department of Agriculture)
FoodStruct.com-ի կողմից տրամադրված տվյալները պետք է օգտագործվեն միայն ծանոթացման նպատակով:
Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: