Foodstruct Advanced Nutrition Search | Diet Analysis | Glycemic index chart | Insulin index chart | Blog

Համեմատել Հնդկացորեն և Բրինձ սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Summary of differences between Հնդկացորեն and Բրինձ

  • Բրինձ has less Պղինձ, Մագնեզիում, Ֆոսֆոր, Բջջանյութ(Fiber), Մանգան, Վիտամին B3, Վիտամին B2, Ցինկ, Վիտամին B5, and Երկաթ than Հնդկացորեն.
  • Հնդկացորեն covers your daily need of Պղինձ 115% more than Բրինձ.
  • Հնդկացորեն has 33 times more Վիտամին B2 than Բրինձ. While Հնդկացորեն has 0.425mg of Վիտամին B2, Բրինձ has only 0.013mg.

These are the specific foods used in this comparison Buckwheat and Rice, white, long-grain, regular, enriched, cooked.

Infographic

Հնդկացորեն vs Բրինձ infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +80%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +83.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +1825%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +707%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +1214.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +389.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +1494.2%
հավասար Նատրիում - 1
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 6% 83% 166% 149% 41% 1% 66% 367%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 3% 45% 9% 19% 4% 1% 14% 24%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +80%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +83.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +1825%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +707%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +1214.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +389.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +1494.2%
հավասար Նատրիում - 1

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +3169.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +375.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +216.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +125.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +61.4%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +93.3%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 26% 99% 132% 74% 49% 23% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 1% 0% 0% 41% 3% 28% 24% 22% 44% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +3169.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +375.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +216.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +125.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +61.4%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +93.3%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Հնդկացորեն Բրինձ
Lower in Շաքար ok
Lower in glycemic index ok
Rich in minerals ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in price ok
Lower in Նատրիում Equal
Lower in Խոլեստերին Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Հնդկացորեն Բրինձ Opinion
Զուտ ածխաջրեր 61.5g 27.77g Հնդկացորեն
Սպիտակուցներ 13.25g 2.69g Հնդկացորեն
Ճարպեր 3.4g 0.28g Հնդկացորեն
Ածխաջրեր 71.5g 28.17g Հնդկացորեն
Կալորիականություն 343kcal 130kcal Հնդկացորեն
Օսլա g g
Ֆրուկտոզա g g
Շաքար g 0.05g Հնդկացորեն
Բջջանյութ(Fiber) 10g 0.4g Հնդկացորեն
Կալցիում 18mg 10mg Հնդկացորեն
Երկաթ 2.2mg 1.2mg Հնդկացորեն
Մագնեզիում 231mg 12mg Հնդկացորեն
Ֆոսֆոր 347mg 43mg Հնդկացորեն
Կալիում 460mg 35mg Հնդկացորեն
Նատրիում 1mg 1mg
Ցինկ 2.4mg 0.49mg Հնդկացորեն
Պղինձ 1.1mg 0.069mg Հնդկացորեն
Վիտամին A 0IU 0IU
Վիտամին E mg 0.04mg Բրինձ
Վիտամին D 0IU 0IU
Վիտամին D 0µg 0µg
Վիտամին C 0mg 0mg
Վիտամին B1 0.101mg 0.163mg Բրինձ
Վիտամին B2 0.425mg 0.013mg Հնդկացորեն
Վիտամին B3 7.02mg 1.476mg Հնդկացորեն
Վիտամին B5 1.233mg 0.39mg Հնդկացորեն
Վիտամին B6 0.21mg 0.093mg Հնդկացորեն
Folate, total 30µg 58µg Բրինձ
Վիտամին B12 0µg 0µg
Վիտամին K µg 0µg Բրինձ
Տրիպտոֆան 0.192mg 0.031mg Հնդկացորեն
Տրեոնին 0.506mg 0.096mg Հնդկացորեն
Իզոլեյցին 0.498mg 0.116mg Հնդկացորեն
Լեյցին 0.832mg 0.222mg Հնդկացորեն
Լիզին 0.672mg 0.097mg Հնդկացորեն
Մեթիոնին 0.172mg 0.063mg Հնդկացորեն
Ֆենիլալանին 0.52mg 0.144mg Հնդկացորեն
Վալին 0.678mg 0.164mg Հնդկացորեն
Հիստիդին 0.309mg 0.063mg Հնդկացորեն
Խոլեստերին 0mg 0mg
Տրանս ճարպ g g
Հագեցած ճարպ 0.741g 0.077g Բրինձ
Մոնոչհագեցած ճարպ 1.04g 0.088g Հնդկացորեն
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.039g 0.076g Հնդկացորեն

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Հնդկացորեն Բրինձ
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
33
Հնդկացորեն
13
Բրինձ
Mineral Summary Score
109
Հնդկացորեն
14
Բրինձ

Macronutrients Comparison

Macronutrient comparison charts compare the amount of protein, total fats and total carbohydrates in 300 grams of the food. The displayed values show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Protein
80%
Հնդկացորեն
16%
Բրինձ
Carbohydrates
72%
Հնդկացորեն
28%
Բրինձ
Fats
16%
Հնդկացորեն
1%
Բրինձ

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Հնդկացորեն
Հնդկացորեն is lower in Շաքար (difference - 0.05g)
Which food is lower in glycemic index?
Հնդկացորեն
Հնդկացորեն is lower in glycemic index (difference - 6)
Which food is richer in minerals?
Հնդկացորեն
Հնդկացորեն is relatively richer in minerals
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Բրինձ
Բրինձ is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.664g)
Which food is cheaper?
Բրինձ
Բրինձ is cheaper (difference - $1.6)
Which food contains less Նատրիում?
?
The foods are relatively equal in Նատրիում (1 mg)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Հնդկացորեն - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170286/nutrients
  2. Բրինձ - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168878/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: