Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Almond joy և Goobers սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Almond joy vs Goobers infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +15.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +39.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +97.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -74.6%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 20% 48% 0% 48% 23% 19% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 27% 42% 0% 0% 45% 5% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +15.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +39.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +97.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -74.6%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +133.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +61.9%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 3% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 5% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +133.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +61.9%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +12.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +331.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +134.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +26.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +13.8%
4% 27% 60% 8%
Սպիտակուցներ: 4.13 գ
Ճարպեր: 26.93 գ
Ածխաջրեր: 59.51 գ
Ջուր: 8.2 գ
Այլ: 1.23 գ
10% 34% 53% 2%
Սպիտակուցներ: 9.7 գ
Ճարպեր: 34 գ
Ածխաջրեր: 53 գ
Ջուր: 1.9 գ
Այլ: 1.4 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +12.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +331.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +134.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +26.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +13.8%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -31.2%
73% 22% 5%
Հագեցած ճարպ: 17.59 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.26 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.18 գ
100%
Հագեցած ճարպ: 12.1 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -31.2%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Almond joy Goobers
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Almond joy Goobers Opinion
Զուտ ածխաջրեր 54.51g 43.3g Almond joy
Սպիտակուցներ 4.13g 9.7g Goobers
Ճարպեր 26.93g 34g Goobers
Ածխաջրեր 59.51g 53g Almond joy
Կալորիականություն 479kcal 512kcal Goobers
Շաքար 48.34g 43g Goobers
Բջջանյութ(Fiber) 5g 9.7g Goobers
Կալցիում 64mg 89mg Goobers
Երկաթ 1.27mg 1.1mg Almond joy
Ֆոսֆոր 112mg Almond joy
Կալիում 254mg 502mg Goobers
Նատրիում 142mg 36mg Goobers
Վիտամին A 42IU 68IU Goobers
Վիտամին C 0.7mg 0.3mg Almond joy
Խոլեստերին 4mg 12mg Almond joy
Տրանս ճարպ 0.07g Almond joy
Հագեցած ճարպ 17.59g 12.1g Goobers
Մոնոչհագեցած ճարպ 5.26g Almond joy
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.18g Almond joy

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Almond joy Goobers
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
0%
Almond joy
0%
Goobers
Mineral Summary Score
16%
Almond joy
12%
Goobers

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Goobers
Goobers is lower in Շաքար (difference - 5.34g)
Which food is lower in Նատրիում?
Goobers
Goobers is lower in Նատրիում (difference - 106mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Goobers
Goobers is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 5.49g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Almond joy
Almond joy is lower in Խոլեստերին (difference - 8mg)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Almond joy - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167562/nutrients
  2. Goobers - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167581/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: