Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Almond joy և Tootsie roll սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Almond joy vs Tootsie roll infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +77.8%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +58.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +96.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +119%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -69%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 20% 48% 0% 48% 23% 19% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 30% 16% 25% 11% 6% 11% 44% 7% 12%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +77.8%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +58.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +96.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +119%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -69%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 3% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 14% 0% 0% 14% 17% 4% 18% 3% 7% 0% 0% 24%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +159.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +713.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +22.6%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +80.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +47.4%
4% 27% 60% 8%
Սպիտակուցներ: 4.13 գ
Ճարպեր: 26.93 գ
Ածխաջրեր: 59.51 գ
Ջուր: 8.2 գ
Այլ: 1.23 գ
3% 88% 7%
Սպիտակուցներ: 1.59 գ
Ճարպեր: 3.31 գ
Ածխաջրեր: 87.73 գ
Ջուր: 6.69 գ
Այլ: 0.68 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +159.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +713.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +22.6%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +80.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +47.4%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +172.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +343.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -94.5%
73% 22% 5%
Հագեցած ճարպ: 17.59 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.26 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.18 գ
31% 61% 8%
Հագեցած ճարպ: 0.967 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.929 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.266 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +172.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +343.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -94.5%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Almond joy Tootsie roll
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Almond joy Tootsie roll Opinion
Զուտ ածխաջրեր 54.51g 87.63g Tootsie roll
Սպիտակուցներ 4.13g 1.59g Almond joy
Ճարպեր 26.93g 3.31g Almond joy
Ածխաջրեր 59.51g 87.73g Tootsie roll
Կալորիականություն 479kcal 387kcal Almond joy
Օսլա 15.3g Tootsie roll
Ֆրուկտոզա 0.4g Tootsie roll
Շաքար 48.34g 56.32g Almond joy
Բջջանյութ(Fiber) 5g 0.1g Almond joy
Կալցիում 64mg 36mg Almond joy
Երկաթ 1.27mg 0.8mg Almond joy
Մագնեզիում 22mg Tootsie roll
Ֆոսֆոր 112mg 57mg Almond joy
Կալիում 254mg 116mg Almond joy
Նատրիում 142mg 44mg Tootsie roll
Ցինկ 0.4mg Tootsie roll
Պղինձ 0.13mg Tootsie roll
Մանգան 0.047mg Tootsie roll
Սելեն 2.2µg Tootsie roll
Վիտամին A 42IU 0IU Almond joy
Վիտամին E 0.65mg Tootsie roll
Վիտամին C 0.7mg 0mg Almond joy
Վիտամին B1 0.056mg Tootsie roll
Վիտամին B2 0.07mg Tootsie roll
Վիտամին B3 0.21mg Tootsie roll
Վիտամին B5 0.29mg Tootsie roll
Վիտամին B6 0.01mg Tootsie roll
Folate, total 9µg Tootsie roll
Վիտամին K 9.6µg Tootsie roll
Տրիպտոֆան 0.19mg Tootsie roll
Տրեոնին 0.04mg Tootsie roll
Իզոլեյցին 0.06mg Tootsie roll
Լեյցին 0.11mg Tootsie roll
Լիզին 0.09mg Tootsie roll
Մեթիոնին 0.01mg Tootsie roll
Ֆենիլալանին 0.05mg Tootsie roll
Վալին 0.08mg Tootsie roll
Հիստիդին 0.03mg Tootsie roll
Խոլեստերին 4mg 2mg Tootsie roll
Հագեցած ճարպ 17.59g 0.967g Tootsie roll
Մոնոչհագեցած ճարպ 5.26g 1.929g Almond joy
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.18g 0.266g Almond joy
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 0.016g Tootsie roll

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Almond joy Tootsie roll
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
0%
Almond joy
8%
Tootsie roll
Mineral Summary Score
16%
Almond joy
17%
Tootsie roll

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Tootsie roll
Tootsie roll is lower in Նատրիում (difference - 98mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Tootsie roll
Tootsie roll is lower in Խոլեստերին (difference - 2mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Tootsie roll
Tootsie roll is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 16.623g)
Which food is richer in vitamins?
Tootsie roll
Tootsie roll is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Almond joy
Almond joy is lower in Շաքար (difference - 7.98g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Almond joy - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167562/nutrients
  2. Tootsie roll - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167971/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: