Foodstruct Advanced Nutrition Search | Diet Analysis | Glycemic index chart | Insulin index chart | Blog

Համեմատել Amaranth grain և Spelt սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Important differences between Amaranth grain and Spelt

  • Spelt has more Մանգան, Վիտամին B3, Պղինձ, Ֆոսֆոր, Բջջանյութ(Fiber), Երկաթ, Վիտամին B1, Ցինկ, Մագնեզիում, and Սելեն than Amaranth grain.
  • Spelt's daily need coverage for Մանգան is 93% more.

The food varieties used in the comparison are Amaranth grain, cooked and Spelt, uncooked.

Infographic

Amaranth grain vs Spelt infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +74.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -25%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +111.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +109.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +170.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +187.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +281.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +243%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 15% 79% 47% 64% 12% 1% 24% 50%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 9% 167% 98% 172% 35% 2% 90% 171%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +74.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -25%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +111.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +109.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +170.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +187.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +281.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +243%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
:
11
Spelt
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +315.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +2326.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +413.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +2811.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +103.5%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +104.5%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 4% 0% 0% 4% 6% 5% 0% 27% 17% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 1% 16% 0% 0% 91% 27% 129% 65% 54% 34% 0% 10%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +315.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +2326.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +413.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +2811.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +103.5%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +104.5%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Amaranth grain Spelt
Lower in glycemic index ok
Lower in price ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Amaranth grain Spelt Opinion
Զուտ ածխաջրեր 16.59g 59.49g Spelt
Սպիտակուցներ 3.8g 14.57g Spelt
Ճարպեր 1.58g 2.43g Spelt
Ածխաջրեր 18.69g 70.19g Spelt
Կալորիականություն 102kcal 338kcal Spelt
Օսլա 16.23g 53.92g Spelt
Ֆրուկտոզա g 0.24g Spelt
Շաքար g 6.82g Amaranth grain
Բջջանյութ(Fiber) 2.1g 10.7g Spelt
Կալցիում 47mg 27mg Amaranth grain
Երկաթ 2.1mg 4.44mg Spelt
Մագնեզիում 65mg 136mg Spelt
Ֆոսֆոր 148mg 401mg Spelt
Կալիում 135mg 388mg Spelt
Նատրիում 6mg 8mg Amaranth grain
Ցինկ 0.86mg 3.28mg Spelt
Պղինձ 0.149mg 0.511mg Spelt
Վիտամին A IU 10IU Spelt
Վիտամին E 0.19mg 0.79mg Spelt
Վիտամին D IU IU
Վիտամին D µg µg
Վիտամին C mg 0mg Spelt
Վիտամին B1 0.015mg 0.364mg Spelt
Վիտամին B2 0.022mg 0.113mg Spelt
Վիտամին B3 0.235mg 6.843mg Spelt
Վիտամին B5 mg 1.068mg Spelt
Վիտամին B6 0.113mg 0.23mg Spelt
Folate, total 22µg 45µg Spelt
Վիտամին B12 µg 0µg Spelt
Վիտամին K µg 3.6µg Spelt
Տրիպտոֆան mg 0.132mg Spelt
Տրեոնին mg 0.443mg Spelt
Իզոլեյցին mg 0.552mg Spelt
Լեյցին mg 1.07mg Spelt
Լիզին mg 0.409mg Spelt
Մեթիոնին mg 0.258mg Spelt
Ֆենիլալանին mg 0.737mg Spelt
Վալին mg 0.681mg Spelt
Հիստիդին mg 0.36mg Spelt
Խոլեստերին mg 0mg Amaranth grain
Տրանս ճարպ g g
Հագեցած ճարպ g 0.406g Amaranth grain
Մոնոչհագեցած ճարպ g 0.445g Spelt
Պոլիչհագեցած ճարպ g 1.258g Spelt

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Amaranth grain Spelt
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
5
Amaranth grain
35
Spelt
Mineral Summary Score
36
Amaranth grain
92
Spelt

Macronutrients Comparison

Macronutrient comparison charts compare the amount of protein, total fats and total carbohydrates in 300 grams of the food. The displayed values show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Protein
23%
Amaranth grain
87%
Spelt
Carbohydrates
19%
Amaranth grain
70%
Spelt
Fats
7%
Amaranth grain
11%
Spelt

Comparison summary

Which food is lower in glycemic index?
Spelt
Spelt is lower in glycemic index (difference - 34)
Which food is cheaper?
Spelt
Spelt is cheaper (difference - $3)
Which food is richer in minerals?
Spelt
Spelt is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Spelt
Spelt is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Amaranth grain
Amaranth grain is lower in Շաքար (difference - 6.82g)
Which food is lower in Նատրիում?
Amaranth grain
Amaranth grain is lower in Նատրիում (difference - 2mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Amaranth grain
Amaranth grain is lower in Խոլեստերին (difference - 0mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Amaranth grain
Amaranth grain is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.406g)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Amaranth grain - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170683/nutrients
  2. Spelt - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169745/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: