Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe

Համեմատել Amaranth grain և Spelt սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Important differences between Amaranth grain and Spelt

  • Spelt has more Մանգան, Վիտամին B3, Պղինձ, Ֆոսֆոր, Բջջանյութ(Fiber), Երկաթ, Վիտամին B1, Ցինկ, Մագնեզիում, and Սելեն than Amaranth grain.
  • Spelt's daily need coverage for Մանգան is 93% more.

The food varieties used in the comparison are Amaranth grain, cooked and Spelt, uncooked.

Infographic

Amaranth grain vs Spelt infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +74.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -25%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +111.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +109.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +170.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +187.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +281.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +243%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +249.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +112.7%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 15% 79% 47% 64% 12% 1% 24% 50% 112% 30%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 9% 167% 98% 172% 35% 2% 90% 171% 390% 64%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +74.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -25%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +111.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +109.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +170.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +187.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +281.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +243%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +249.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +112.7%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
11
Spelt
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +315.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +2326.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +413.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +2811.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +103.5%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +104.5%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 4% 0% 0% 4% 6% 5% 0% 27% 17% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 1% 16% 0% 0% 91% 27% 129% 65% 54% 34% 0% 10%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +315.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +2326.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +413.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +2811.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +103.5%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +104.5%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +582%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +283.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +53.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +275.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +132.5%
4% 19% 75%
Սպիտակուցներ: 3.8 գ
Ճարպեր: 1.58 գ
Ածխաջրեր: 18.69 գ
Ջուր: 75.16 գ
Այլ: 0.77 գ
15% 2% 70% 11% 2%
Սպիտակուցներ: 14.57 գ
Ճարպեր: 2.43 գ
Ածխաջրեր: 70.19 գ
Ջուր: 11.02 գ
Այլ: 1.79 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +582%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +283.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +53.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +275.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +132.5%

Carbohydrate type comparison

Carbohydrate type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Օսլա +232.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սախարոզ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Գլյուկոզա +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆրուկտոզա +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Մալթոզ +∞%
100%
Օսլա: 16.23 գ
Սախարոզ: 0 գ
Գլյուկոզա: 0 գ
Ֆրուկտոզա: 0 գ
Լակտոզա: 0 գ
Մալթոզ: 0 գ
Գալակտոզա: 0 գ
89% 8%
Օսլա: 53.92 գ
Սախարոզ: 0.59 գ
Գլյուկոզա: 0.84 գ
Ֆրուկտոզա: 0.24 գ
Լակտոզա: 0 գ
Մալթոզ: 5.15 գ
Գալակտոզա: 0 գ
Պարունակում է ավելի շատ Օսլա +232.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սախարոզ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Գլյուկոզա +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆրուկտոզա +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Մալթոզ +∞%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Amaranth grain Spelt
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Amaranth grain Spelt Opinion
Զուտ ածխաջրեր 16.59g 59.49g Spelt
Սպիտակուցներ 3.8g 14.57g Spelt
Ճարպեր 1.58g 2.43g Spelt
Ածխաջրեր 18.69g 70.19g Spelt
Կալորիականություն 102kcal 338kcal Spelt
Օսլա 16.23g 53.92g Spelt
Ֆրուկտոզա 0.24g Spelt
Շաքար 6.82g Amaranth grain
Բջջանյութ(Fiber) 2.1g 10.7g Spelt
Կալցիում 47mg 27mg Amaranth grain
Երկաթ 2.1mg 4.44mg Spelt
Մագնեզիում 65mg 136mg Spelt
Ֆոսֆոր 148mg 401mg Spelt
Կալիում 135mg 388mg Spelt
Նատրիում 6mg 8mg Amaranth grain
Ցինկ 0.86mg 3.28mg Spelt
Պղինձ 0.149mg 0.511mg Spelt
Մանգան 0.854mg 2.983mg Spelt
Սելեն 5.5µg 11.7µg Spelt
Վիտամին A 10IU Spelt
Վիտամին E 0.19mg 0.79mg Spelt
Վիտամին B1 0.015mg 0.364mg Spelt
Վիտամին B2 0.022mg 0.113mg Spelt
Վիտամին B3 0.235mg 6.843mg Spelt
Վիտամին B5 1.068mg Spelt
Վիտամին B6 0.113mg 0.23mg Spelt
Folate, total 22µg 45µg Spelt
Վիտամին K 3.6µg Spelt
Տրիպտոֆան 0.132mg Spelt
Տրեոնին 0.443mg Spelt
Իզոլեյցին 0.552mg Spelt
Լեյցին 1.07mg Spelt
Լիզին 0.409mg Spelt
Մեթիոնին 0.258mg Spelt
Ֆենիլալանին 0.737mg Spelt
Վալին 0.681mg Spelt
Հիստիդին 0.36mg Spelt
Հագեցած ճարպ 0.406g Amaranth grain
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.445g Spelt
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.258g Spelt
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 0.065g Spelt

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Amaranth grain Spelt
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
5%
Amaranth grain
35%
Spelt
Mineral Summary Score
43%
Amaranth grain
119%
Spelt

Comparison summary

Which food is lower in glycemic index?
Spelt
Spelt is lower in glycemic index (difference - 34)
Which food is cheaper?
Spelt
Spelt is cheaper (difference - $3)
Which food is richer in minerals?
Spelt
Spelt is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Spelt
Spelt is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Amaranth grain
Amaranth grain is lower in Շաքար (difference - 6.82g)
Which food is lower in Նատրիում?
Amaranth grain
Amaranth grain is lower in Նատրիում (difference - 2mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Amaranth grain
Amaranth grain is lower in Խոլեստերին (difference - 0mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Amaranth grain
Amaranth grain is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.406g)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Amaranth grain - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170683/nutrients
  2. Spelt - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169745/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: