Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe

Համեմատել Ուրադ և Teff սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

What are the main differences between Ուրադ and Teff?

  • Ուրադ has less Մանգան, Պղինձ, Երկաթ, Ֆոսֆոր, Վիտամին B6, Մագնեզիում, Ցինկ, Վիտամին B1, Վիտամին B2, and Կալցիում than Teff.
  • Teff's daily need coverage for Մանգան is 384% higher.

We used Mungo beans, mature seeds, cooked, boiled, without salt and Teff, uncooked types in this comparison.

Infographic

Ուրադ vs Teff infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -41.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +239.6%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +336%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +192.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +175%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +84.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +337.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +482.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +2142.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +76%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 16% 66% 45% 67% 21% 1% 23% 47% 54% 14%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 54% 287% 132% 184% 38% 2% 99% 270% 1206% 24%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -41.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +239.6%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +336%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +192.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +175%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +84.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +337.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +482.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +2142.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +76%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
5
Teff
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +244.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +87.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +42.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +160%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +260%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +124.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +117.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +731%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 2% 3% 0% 4% 38% 18% 29% 26% 14% 71% 0% 7%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 1% 2% 0% 0% 98% 63% 64% 57% 112% 0% 0% 5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +244.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +87.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +42.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +160%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +260%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +124.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +117.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +731%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +722.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +76.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +332.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +298.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +123.6%
8% 18% 73%
Սպիտակուցներ: 7.54 գ
Ճարպեր: 0.55 գ
Ածխաջրեր: 18.34 գ
Ջուր: 72.51 գ
Այլ: 1.06 գ
13% 2% 73% 9% 2%
Սպիտակուցներ: 13.3 գ
Ճարպեր: 2.38 գ
Ածխաջրեր: 73.13 գ
Ջուր: 8.82 գ
Այլ: 2.37 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +722.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +76.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +332.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +298.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +123.6%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -91.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1931%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +198.3%
9% 7% 84%
Հագեցած ճարպ: 0.038 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.029 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.359 գ
21% 28% 51%
Հագեցած ճարպ: 0.449 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.589 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.071 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -91.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1931%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +198.3%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Ուրադ Teff
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Ուրադ Teff Opinion
Զուտ ածխաջրեր 11.94g 65.13g Teff
Սպիտակուցներ 7.54g 13.3g Teff
Ճարպեր 0.55g 2.38g Teff
Ածխաջրեր 18.34g 73.13g Teff
Կալորիականություն 105kcal 367kcal Teff
Օսլա 36.56g Teff
Ֆրուկտոզա 0.47g Teff
Շաքար 2.01g 1.84g Teff
Բջջանյութ(Fiber) 6.4g 8g Teff
Կալցիում 53mg 180mg Teff
Երկաթ 1.75mg 7.63mg Teff
Մագնեզիում 63mg 184mg Teff
Ֆոսֆոր 156mg 429mg Teff
Կալիում 231mg 427mg Teff
Նատրիում 7mg 12mg Ուրադ
Ցինկ 0.83mg 3.63mg Teff
Պղինձ 0.139mg 0.81mg Teff
Մանգան 0.412mg 9.24mg Teff
Սելեն 2.5µg 4.4µg Teff
Վիտամին A 31IU 9IU Ուրադ
Վիտամին A, RAE 2µg 0µg Ուրադ
Վիտամին E 0.15mg 0.08mg Ուրադ
Վիտամին C 1mg Ուրադ
Վիտամին B1 0.15mg 0.39mg Teff
Վիտամին B2 0.075mg 0.27mg Teff
Վիտամին B3 1.5mg 3.363mg Teff
Վիտամին B5 0.433mg 0.942mg Teff
Վիտամին B6 0.058mg 0.482mg Teff
Folate, total 94µg Ուրադ
Վիտամին K 2.7µg 1.9µg Ուրադ
Տրիպտոֆան 0.078mg 0.139mg Teff
Տրեոնին 0.262mg 0.51mg Teff
Իզոլեյցին 0.385mg 0.501mg Teff
Լեյցին 0.625mg 1.068mg Teff
Լիզին 0.5mg 0.376mg Ուրադ
Մեթիոնին 0.11mg 0.428mg Teff
Ֆենիլալանին 0.44mg 0.698mg Teff
Վալին 0.423mg 0.686mg Teff
Հիստիդին 0.211mg 0.301mg Teff
Հագեցած ճարպ 0.038g 0.449g Ուրադ
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.029g 0.589g Teff
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.359g 1.071g Teff
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 0.135g Teff

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Ուրադ Teff
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
17%
Ուրադ
33%
Teff
Mineral Summary Score
35%
Ուրադ
229%
Teff

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Ուրադ
Ուրադ is lower in Նատրիում (difference - 5mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Ուրադ
Ուրադ is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.411g)
Which food is lower in Շաքար?
Teff
Teff is lower in Շաքար (difference - 0.17g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Teff
Teff is lower in Խոլեստերին (difference - 0mg)
Which food is lower in glycemic index?
Teff
Teff is lower in glycemic index (difference - 43)
Which food is cheaper?
Teff
Teff is cheaper (difference - $1.5)
Which food is richer in minerals?
Teff
Teff is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Ուրադ - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/172427/nutrients
  2. Teff - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169747/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: