Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Chard raw և Watercress սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Chard raw vs Watercress infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +800%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +285.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +14.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +227.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +132.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +50%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +135.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +30.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -80.8%
հավասար Սելեն - 0.9
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 16% 68% 58% 20% 34% 28% 10% 60% 48% 5%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 36% 8% 15% 26% 30% 6% 3% 26% 32% 5%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +800%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +285.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +14.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +227.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +132.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +50%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +135.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +30.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -80.8%
հավասար Սելեն - 0.9

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +91.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +89%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +100%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +55.6%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +232%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +43.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +125%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +33.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +80.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +30.3%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 367% 38% 0% 100% 10% 21% 8% 11% 23% 11% 0% 10% 2075%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 192% 20% 0% 144% 23% 28% 4% 19% 30% 7% 0% 5% 625%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +91.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +89%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +100%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +55.6%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +232%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +43.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +125%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +33.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +80.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +30.3%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +100%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +189.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +33.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +27.8%
հավասար Ջուր - 95.11
2% 4% 93%
Սպիտակուցներ: 1.8 գ
Ճարպեր: 0.2 գ
Ածխաջրեր: 3.74 գ
Ջուր: 92.66 գ
Այլ: 1.6 գ
2% 95%
Սպիտակուցներ: 2.3 գ
Ճարպեր: 0.1 գ
Ածխաջրեր: 1.29 գ
Ջուր: 95.11 գ
Այլ: 1.2 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +100%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +189.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +33.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +27.8%
հավասար Ջուր - 95.11

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +400%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +100%
հավասար Հագեցած ճարպ - 0.027
21% 29% 50%
Հագեցած ճարպ: 0.03 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.04 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.07 գ
39% 11% 50%
Հագեցած ճարպ: 0.027 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.008 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.035 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +400%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +100%
հավասար Հագեցած ճարպ - 0.027

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Chard raw Watercress
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in price ok
Rich in minerals ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Chard raw Watercress Opinion
Զուտ ածխաջրեր 2.14g 0.79g Chard raw
Սպիտակուցներ 1.8g 2.3g Watercress
Ճարպեր 0.2g 0.1g Chard raw
Ածխաջրեր 3.74g 1.29g Chard raw
Կալորիականություն 19kcal 11kcal Chard raw
Շաքար 1.1g 0.2g Watercress
Բջջանյութ(Fiber) 1.6g 0.5g Chard raw
Կալցիում 51mg 120mg Watercress
Երկաթ 1.8mg 0.2mg Chard raw
Մագնեզիում 81mg 21mg Chard raw
Ֆոսֆոր 46mg 60mg Watercress
Կալիում 379mg 330mg Chard raw
Նատրիում 213mg 41mg Watercress
Ցինկ 0.36mg 0.11mg Chard raw
Պղինձ 0.179mg 0.077mg Chard raw
Մանգան 0.366mg 0.244mg Chard raw
Սելեն 0.9µg 0.9µg
Վիտամին A 6116IU 3191IU Chard raw
Վիտամին A, RAE 306µg 160µg Chard raw
Վիտամին E 1.89mg 1mg Chard raw
Վիտամին C 30mg 43mg Watercress
Վիտամին B1 0.04mg 0.09mg Watercress
Վիտամին B2 0.09mg 0.12mg Watercress
Վիտամին B3 0.4mg 0.2mg Chard raw
Վիտամին B5 0.172mg 0.31mg Watercress
Վիտամին B6 0.099mg 0.129mg Watercress
Folate, total 14µg 9µg Chard raw
Choline, total 18mg 9mg Chard raw
Վիտամին K 830µg 250µg Chard raw
Տրիպտոֆան 0.017mg 0.03mg Watercress
Տրեոնին 0.083mg 0.133mg Watercress
Իզոլեյցին 0.147mg 0.093mg Chard raw
Լեյցին 0.13mg 0.166mg Watercress
Լիզին 0.099mg 0.134mg Watercress
Մեթիոնին 0.019mg 0.02mg Watercress
Ֆենիլալանին 0.11mg 0.114mg Watercress
Վալին 0.11mg 0.137mg Watercress
Հիստիդին 0.036mg 0.04mg Watercress
Հագեցած ճարպ 0.03g 0.027g Watercress
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.04g 0.008g Chard raw
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.07g 0.035g Chard raw

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Chard raw Watercress
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
206%
Chard raw
84%
Watercress
Mineral Summary Score
34%
Chard raw
18%
Watercress

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Watercress
Watercress is lower in Շաքար (difference - 0.9g)
Which food is lower in Նատրիում?
Watercress
Watercress is lower in Նատրիում (difference - 172mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Watercress
Watercress is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.003g)
Which food is cheaper?
Watercress
Watercress is cheaper (difference - $0.4)
Which food is richer in minerals?
Chard raw
Chard raw is relatively richer in minerals
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes (32)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Chard raw - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169991/nutrients
  2. Watercress - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170068/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: