Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Flan և Tabletop Sweeteners սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Flan vs Tabletop Sweeteners infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +2300%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +4160%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +37.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -99.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +125%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +146.7%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 8% 3% 0% 1% 14% 57% 2% 5% 1% 117%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 1% 5% 0% 0% 0% 1% 3% 13% 0% 3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +2300%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +4160%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +37.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -99.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +125%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +146.7%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Flan
1
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +20.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +206.4%
92% 8%
Սպիտակուցներ: 0 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 91.6 գ
Ջուր: 7.8 գ
Այլ: 0.6 գ
76% 24%
Սպիտակուցներ: 0 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 76.1 գ
Ջուր: 23.9 գ
Այլ: 0 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +20.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +206.4%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Flan Tabletop Sweeteners
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Flan Tabletop Sweeteners Opinion
Զուտ ածխաջրեր 91.6g 76g Flan
Ածխաջրեր 91.6g 76.1g Flan
Կալորիականություն 348kcal 279kcal Flan
Շաքար 76g Flan
Բջջանյութ(Fiber) 0g 0.1g Tabletop Sweeteners
Կալցիում 24mg 1mg Flan
Երկաթ 0.08mg 0.11mg Tabletop Sweeteners
Ֆոսֆոր 1mg 0mg Flan
Կալիում 153mg 0mg Flan
Նատրիում 432mg 2mg Tabletop Sweeteners
Ցինկ 0.04mg 0.09mg Tabletop Sweeteners
Պղինձ 0.015mg 0.037mg Tabletop Sweeteners
Մանգան 0.007mg Flan
Սելեն 21.3µg 0.5µg Flan
Վիտամին B2 0mg 0.02mg Tabletop Sweeteners

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Flan Tabletop Sweeteners
Low Ճարպեր diet Equal
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
0%
Flan
0%
Tabletop Sweeteners
Mineral Summary Score
20%
Flan
2%
Tabletop Sweeteners

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Tabletop Sweeteners
Tabletop Sweeteners is lower in Նատրիում (difference - 430mg)
Which food is lower in glycemic index?
Tabletop Sweeteners
Tabletop Sweeteners is lower in glycemic index (difference - 42)
Which food is richer in vitamins?
Tabletop Sweeteners
Tabletop Sweeteners is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Flan
Flan is lower in Շաքար (difference - 76g)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Flan
Flan is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0g)
Which food is richer in minerals?
Flan
Flan is relatively richer in minerals
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Flan - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169602/nutrients
  2. Tabletop Sweeteners - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168142/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: