Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Tabletop Sweeteners և Prawn crackers (Shrimp chips) սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Tabletop Sweeteners vs Prawn crackers (Shrimp chips) infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -99.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +1900%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +1636.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +1433.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +497.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +6520%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 1% 5% 0% 0% 0% 1% 3% 13% 0% 3%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 6% 72% 52% 82% 18% 75% 38% 74% 280% 181%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -99.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +1900%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +1636.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +1433.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +497.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +6520%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +355%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 66% 0% 0% 67% 21% 50% 20% 50% 18% 3% 10% 32%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +355%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +28.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +75.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +∞%
76% 24%
Սպիտակուցներ: 0 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 76.1 գ
Ջուր: 23.9 գ
Այլ: 0 գ
7% 18% 59% 14% 2%
Սպիտակուցներ: 7.14 գ
Ճարպեր: 17.86 գ
Ածխաջրեր: 59.09 գ
Ջուր: 13.6 գ
Այլ: 2.31 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +28.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +75.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +∞%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Tabletop Sweeteners Prawn crackers (Shrimp chips)
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in Շաքար ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Tabletop Sweeteners Prawn crackers (Shrimp chips) Opinion
Զուտ ածխաջրեր 76g 53.49g Tabletop Sweeteners
Սպիտակուցներ 0g 7.14g Prawn crackers (Shrimp chips)
Ճարպեր 0g 17.86g Prawn crackers (Shrimp chips)
Ածխաջրեր 76.1g 59.09g Tabletop Sweeteners
Կալորիականություն 279kcal 426kcal Prawn crackers (Shrimp chips)
Օսլա 30.36g Prawn crackers (Shrimp chips)
Ֆրուկտոզա 0.02g Prawn crackers (Shrimp chips)
Շաքար 76g 21.43g Prawn crackers (Shrimp chips)
Բջջանյութ(Fiber) 0.1g 5.6g Prawn crackers (Shrimp chips)
Կալցիում 1mg 20mg Prawn crackers (Shrimp chips)
Երկաթ 0.11mg 1.91mg Prawn crackers (Shrimp chips)
Մագնեզիում 0mg 72mg Prawn crackers (Shrimp chips)
Ֆոսֆոր 0mg 191mg Prawn crackers (Shrimp chips)
Կալիում 0mg 193mg Prawn crackers (Shrimp chips)
Նատրիում 2mg 571mg Tabletop Sweeteners
Ցինկ 0.09mg 1.38mg Prawn crackers (Shrimp chips)
Պղինձ 0.037mg 0.221mg Prawn crackers (Shrimp chips)
Մանգան 2.14mg Prawn crackers (Shrimp chips)
Սելեն 0.5µg 33.1µg Prawn crackers (Shrimp chips)
Վիտամին E 0mg 3.28mg Prawn crackers (Shrimp chips)
Վիտամին B1 0mg 0.264mg Prawn crackers (Shrimp chips)
Վիտամին B2 0.02mg 0.091mg Prawn crackers (Shrimp chips)
Վիտամին B3 0mg 2.631mg Prawn crackers (Shrimp chips)
Վիտամին B5 0.321mg Prawn crackers (Shrimp chips)
Վիտամին B6 0mg 0.216mg Prawn crackers (Shrimp chips)
Folate, total 0µg 23µg Prawn crackers (Shrimp chips)
Վիտամին B12 0µg 0.02µg Prawn crackers (Shrimp chips)
Choline, total 0mg 17.6mg Prawn crackers (Shrimp chips)
Վիտամին K 0µg 12.8µg Prawn crackers (Shrimp chips)
Տրիպտոֆան 0.094mg Prawn crackers (Shrimp chips)
Տրեոնին 0.2mg Prawn crackers (Shrimp chips)
Իզոլեյցին 0.242mg Prawn crackers (Shrimp chips)
Լեյցին 0.489mg Prawn crackers (Shrimp chips)
Լիզին 0.208mg Prawn crackers (Shrimp chips)
Մեթիոնին 0.126mg Prawn crackers (Shrimp chips)
Ֆենիլալանին 0.367mg Prawn crackers (Shrimp chips)
Վալին 0.306mg Prawn crackers (Shrimp chips)
Հիստիդին 0.192mg Prawn crackers (Shrimp chips)
Խոլեստերին 0mg 2mg Tabletop Sweeteners
Տրանս ճարպ 0.066g Tabletop Sweeteners
Հագեցած ճարպ 0g 5.357g Tabletop Sweeteners
22:6 n-3 (DHA) 0g 0.001g Prawn crackers (Shrimp chips)
20:5 n-3 (EPA) 0g 0.001g Prawn crackers (Shrimp chips)
Մոնոչհագեցած ճարպ 0g 7.997g Prawn crackers (Shrimp chips)
Պոլիչհագեցած ճարպ 0g 3.971g Prawn crackers (Shrimp chips)

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Tabletop Sweeteners Prawn crackers (Shrimp chips)
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
0%
Tabletop Sweeteners
26%
Prawn crackers (Shrimp chips)
Mineral Summary Score
2%
Tabletop Sweeteners
87%
Prawn crackers (Shrimp chips)

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Tabletop Sweeteners
Tabletop Sweeteners is lower in Նատրիում (difference - 569mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Tabletop Sweeteners
Tabletop Sweeteners is lower in Խոլեստերին (difference - 2mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Tabletop Sweeteners
Tabletop Sweeteners is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 5.357g)
Which food is lower in glycemic index?
Tabletop Sweeteners
Tabletop Sweeteners is lower in glycemic index (difference - 50)
Which food is lower in Շաքար?
Prawn crackers (Shrimp chips)
Prawn crackers (Shrimp chips) is lower in Շաքար (difference - 54.57g)
Which food is richer in minerals?
Prawn crackers (Shrimp chips)
Prawn crackers (Shrimp chips) is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Prawn crackers (Shrimp chips)
Prawn crackers (Shrimp chips) is relatively richer in vitamins
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Tabletop Sweeteners - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168142/nutrients
  2. Prawn crackers (Shrimp chips) - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/173160/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: