Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Goobers և Gumdrop սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Goobers vs Gumdrop infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +2866.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +175%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +9940%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -18.2%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 27% 42% 0% 0% 45% 5% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 1% 15% 1% 1% 1% 6% 0% 4% 2% 5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +2866.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +175%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +9940%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -18.2%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
10
Gumdrop
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 5% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 2% 3% 1% 1% 2% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +90%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +1300%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +86.6%
10% 34% 53% 2%
Սպիտակուցներ: 9.7 գ
Ճարպեր: 34 գ
Ածխաջրեր: 53 գ
Ջուր: 1.9 գ
Այլ: 1.4 գ
99%
Սպիտակուցներ: 0 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 98.9 գ
Ջուր: 1 գ
Այլ: 0.1 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +90%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +1300%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +86.6%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Goobers Gumdrop
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Goobers Gumdrop Opinion
Զուտ ածխաջրեր 43.3g 98.8g Gumdrop
Սպիտակուցներ 9.7g 0g Goobers
Ճարպեր 34g 0g Goobers
Ածխաջրեր 53g 98.9g Gumdrop
Կալորիականություն 512kcal 396kcal Goobers
Շաքար 43g 58.97g Goobers
Բջջանյութ(Fiber) 9.7g 0.1g Goobers
Կալցիում 89mg 3mg Goobers
Երկաթ 1.1mg 0.4mg Goobers
Մագնեզիում 1mg Gumdrop
Ֆոսֆոր 1mg Gumdrop
Կալիում 502mg 5mg Goobers
Նատրիում 36mg 44mg Goobers
Պղինձ 0.012mg Gumdrop
Մանգան 0.01mg Gumdrop
Սելեն 0.8µg Gumdrop
Վիտամին A 68IU 0IU Goobers
Վիտամին C 0.3mg 0mg Goobers
Վիտամին B1 0.006mg Gumdrop
Վիտամին B2 0.013mg Gumdrop
Վիտամին B3 0.01mg Gumdrop
Վիտամին B5 0.012mg Gumdrop
Վիտամին B6 0.005mg Gumdrop
Խոլեստերին 12mg 0mg Gumdrop
Տրանս ճարպ 0.07g Gumdrop
Հագեցած ճարպ 12.1g 0g Gumdrop

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Goobers Gumdrop
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
0%
Goobers
1%
Gumdrop
Mineral Summary Score
12%
Goobers
3%
Gumdrop

Comparison summary

Which food is lower in Խոլեստերին?
Gumdrop
Gumdrop is lower in Խոլեստերին (difference - 12mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Gumdrop
Gumdrop is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 12.1g)
Which food is richer in minerals?
Gumdrop
Gumdrop is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Gumdrop
Gumdrop is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Goobers
Goobers is lower in Շաքար (difference - 15.97g)
Which food is lower in Նատրիում?
Goobers
Goobers is lower in Նատրիում (difference - 8mg)
Which food is lower in glycemic index?
Goobers
Goobers is lower in glycemic index (difference - 78)
Which food is cheaper?
Goobers
Goobers is cheaper (difference - $1.6)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Goobers - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167581/nutrients
  2. Gumdrop - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167989/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: