Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Gumdrop և Pectin սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Gumdrop vs Pectin infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
7
Pectin
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -78%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +133.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +577.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +100%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +40%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +3400%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +600%
հավասար Մագնեզիում - 1
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 1% 15% 1% 1% 1% 6% 0% 4% 2% 5%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 3% 102% 1% 1% 1% 27% 13% 140% 10% 0%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -78%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +133.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +577.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +100%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +40%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +3400%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +600%
հավասար Մագնեզիում - 1

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
6
Pectin
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +33.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +361.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +816.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +100%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 2% 3% 1% 1% 2% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 1% 0% 0% 0% 2% 14% 1% 7% 3% 1% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +33.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +361.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +816.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +100%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
:
4
Pectin
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +770%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +200%
հավասար Ածխաջրեր - 90.4
99%
Սպիտակուցներ: 0 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 98.9 գ
Ջուր: 1 գ
Այլ: 0.1 գ
90% 9%
Սպիտակուցներ: 0.3 գ
Ճարպեր: 0.3 գ
Ածխաջրեր: 90.4 գ
Ջուր: 8.7 գ
Այլ: 0.3 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +770%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +200%
հավասար Ածխաջրեր - 90.4

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Gumdrop Pectin
Lower in Շաքար ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Rich in minerals ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Gumdrop Pectin Opinion
Զուտ ածխաջրեր 98.8g 81.8g Gumdrop
Սպիտակուցներ 0g 0.3g Pectin
Ճարպեր 0g 0.3g Pectin
Ածխաջրեր 98.9g 90.4g Gumdrop
Կալորիականություն 396kcal 325kcal Gumdrop
Շաքար 58.97g Pectin
Բջջանյութ(Fiber) 0.1g 8.6g Pectin
Կալցիում 3mg 7mg Pectin
Երկաթ 0.4mg 2.71mg Pectin
Մագնեզիում 1mg 1mg
Ֆոսֆոր 1mg 2mg Pectin
Կալիում 5mg 7mg Pectin
Նատրիում 44mg 200mg Gumdrop
Ցինկ 0mg 0.47mg Pectin
Պղինձ 0.012mg 0.42mg Pectin
Մանգան 0.01mg 0.07mg Pectin
Սելեն 0.8µg 0µg Gumdrop
Վիտամին A 0IU 3IU Pectin
Վիտամին B1 0.006mg 0.008mg Pectin
Վիտամին B2 0.013mg 0.06mg Pectin
Վիտամին B3 0.01mg 0.005mg Gumdrop
Վիտամին B5 0.012mg 0.11mg Pectin
Վիտամին B6 0.005mg 0.01mg Pectin
Folate, total 0µg 1µg Pectin
Հագեցած ճարպ 0g 0.05g Gumdrop
Մոնոչհագեցած ճարպ 0g 0.01g Pectin
Պոլիչհագեցած ճարպ 0g 0.09g Pectin

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Gumdrop Pectin
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
1%
Gumdrop
2%
Pectin
Mineral Summary Score
3%
Gumdrop
29%
Pectin

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Pectin
Pectin is lower in Շաքար (difference - 58.97g)
Which food is lower in glycemic index?
Pectin
Pectin is lower in glycemic index (difference - 78)
Which food is cheaper?
Pectin
Pectin is cheaper (difference - $1.6)
Which food is richer in minerals?
Pectin
Pectin is relatively richer in minerals
Which food is lower in Նատրիում?
Gumdrop
Gumdrop is lower in Նատրիում (difference - 156mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Gumdrop
Gumdrop is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.05g)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Gumdrop - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167989/nutrients
  2. Pectin - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168821/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: