Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Pectin և Agar սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Pectin vs Agar infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Pectin
0
:
10
Agar
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +8828.6%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +689.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +76900%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +2500%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +15971.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -49%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +1134%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +45.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +6042.9%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 3% 102% 1% 1% 1% 27% 13% 140% 10% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 188% 803% 550% 23% 100% 14% 159% 204% 561% 41%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +8828.6%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +689.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +76900%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +2500%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +15971.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -49%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +1134%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +45.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +6042.9%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Pectin
1
:
10
Agar
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +25%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +270%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +3940%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +2643.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +2930%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +57900%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 1% 0% 0% 0% 2% 14% 1% 7% 3% 1% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 100% 0% 0% 3% 52% 4% 182% 70% 435% 0% 35% 61%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +25%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +270%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +3940%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +2643.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +2930%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +57900%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Pectin
2
:
2
Agar
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +11.8%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +1970%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +1210%
հավասար Ճարպեր - 0.3
հավասար Ջուր - 8.68
90% 9%
Սպիտակուցներ: 0.3 գ
Ճարպեր: 0.3 գ
Ածխաջրեր: 90.4 գ
Ջուր: 8.7 գ
Այլ: 0.3 գ
6% 81% 9% 4%
Սպիտակուցներ: 6.21 գ
Ճարպեր: 0.3 գ
Ածխաջրեր: 80.88 գ
Ջուր: 8.68 գ
Այլ: 3.93 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +11.8%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +1970%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +1210%
հավասար Ճարպեր - 0.3
հավասար Ջուր - 8.68

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Pectin
1
:
2
Agar
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -18%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +170%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +13.3%
33% 7% 60%
Հագեցած ճարպ: 0.05 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.01 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.09 գ
32% 14% 54%
Հագեցած ճարպ: 0.061 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.027 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.102 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -18%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +170%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +13.3%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Pectin Agar
Lower in Շաքար ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Նատրիում ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Pectin Agar Opinion
Զուտ ածխաջրեր 81.8g 73.18g Pectin
Սպիտակուցներ 0.3g 6.21g Agar
Ճարպեր 0.3g 0.3g
Ածխաջրեր 90.4g 80.88g Pectin
Կալորիականություն 325kcal 306kcal Pectin
Շաքար 2.97g Pectin
Բջջանյութ(Fiber) 8.6g 7.7g Pectin
Կալցիում 7mg 625mg Agar
Երկաթ 2.71mg 21.4mg Agar
Մագնեզիում 1mg 770mg Agar
Ֆոսֆոր 2mg 52mg Agar
Կալիում 7mg 1125mg Agar
Նատրիում 200mg 102mg Agar
Ցինկ 0.47mg 5.8mg Agar
Պղինձ 0.42mg 0.61mg Agar
Մանգան 0.07mg 4.3mg Agar
Սելեն 0µg 7.4µg Agar
Վիտամին A 3IU 0IU Pectin
Վիտամին E 5mg Agar
Վիտամին B1 0.008mg 0.01mg Agar
Վիտամին B2 0.06mg 0.222mg Agar
Վիտամին B3 0.005mg 0.202mg Agar
Վիտամին B5 0.11mg 3.018mg Agar
Վիտամին B6 0.01mg 0.303mg Agar
Folate, total 1µg 580µg Agar
Choline, total 63.3mg Agar
Վիտամին K 24.4µg Agar
Հագեցած ճարպ 0.05g 0.061g Pectin
20:5 n-3 (EPA) 0g 0.087g Agar
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.01g 0.027g Agar
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.09g 0.102g Agar

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Pectin Agar
Low Ճարպեր diet Equal
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
2%
Pectin
72%
Agar
Mineral Summary Score
29%
Pectin
264%
Agar

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Pectin
Pectin is lower in Շաքար (difference - 2.97g)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Pectin
Pectin is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.011g)
Which food is lower in Նատրիում?
Agar
Agar is lower in Նատրիում (difference - 98mg)
Which food is richer in minerals?
Agar
Agar is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Agar
Agar is relatively richer in vitamins
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Pectin - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168821/nutrients
  2. Agar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170090/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: