Foodstruct Advanced Nutrition Search | Diet Analysis | Glycemic index chart | Insulin index chart | Blog

Համեմատել Բրոկկոլի և Լոլիկ սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

How are Բրոկկոլի and Լոլիկ different?

  • Բրոկկոլի has more Վիտամին C, Վիտամին K, Folate, total, Վիտամին B5, Վիտամին B2, Վիտամին B6, Ֆոսֆոր, Երկաթ, and Բջջանյութ(Fiber) than Լոլիկ.
  • Daily need coverage for Վիտամին C from Բրոկկոլի is 84% higher.
  • Բրոկկոլի contains 13 times more Վիտամին K than Լոլիկ. While Բրոկկոլի contains 101.6µg of Վիտամին K, Լոլիկ contains only 7.9µg.

Broccoli, raw and Tomatoes, red, ripe, raw, year round average are the varieties used in this article.

Infographic

Բրոկկոլի vs Լոլիկ infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +370%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +170.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +90.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +175%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +33.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +141.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -84.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +20.4%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 15% 28% 15% 29% 28% 5% 12% 17%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 3% 11% 8% 11% 21% 1% 5% 20%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +370%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +170.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +90.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +175%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +33.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +141.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -84.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +20.4%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +44.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +551.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +91.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +515.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +543.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +118.8%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +320%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +1186.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +33.7%
հավասար Վիտամին B3 - 0.594
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 38% 16% 0% 298% 18% 27% 12% 35% 41% 48% 0% 254%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 50% 11% 0% 46% 10% 5% 12% 6% 19% 12% 0% 20%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +44.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +551.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +91.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +515.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +543.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +118.8%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +320%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +1186.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +33.7%
հավասար Վիտամին B3 - 0.594

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Բրոկկոլի Լոլիկ
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in glycemic index ok
Lower in Շաքար ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Բրոկկոլի Լոլիկ Opinion
Զուտ ածխաջրեր 4.04g 2.69g Բրոկկոլի
Սպիտակուցներ 2.82g 0.88g Բրոկկոլի
Ճարպեր 0.37g 0.2g Բրոկկոլի
Ածխաջրեր 6.64g 3.89g Բրոկկոլի
Կալորիականություն 34kcal 18kcal Բրոկկոլի
Օսլա 0g 0g
Ֆրուկտոզա 0.68g 1.37g Լոլիկ
Շաքար 1.7g 2.63g Բրոկկոլի
Բջջանյութ(Fiber) 2.6g 1.2g Բրոկկոլի
Կալցիում 47mg 10mg Բրոկկոլի
Երկաթ 0.73mg 0.27mg Բրոկկոլի
Մագնեզիում 21mg 11mg Բրոկկոլի
Ֆոսֆոր 66mg 24mg Բրոկկոլի
Կալիում 316mg 237mg Բրոկկոլի
Նատրիում 33mg 5mg Լոլիկ
Ցինկ 0.41mg 0.17mg Բրոկկոլի
Պղինձ 0.049mg 0.059mg Լոլիկ
Վիտամին A 623IU 833IU Լոլիկ
Վիտամին E 0.78mg 0.54mg Բրոկկոլի
Վիտամին D 0IU 0IU
Վիտամին D 0µg 0µg
Վիտամին C 89.2mg 13.7mg Բրոկկոլի
Վիտամին B1 0.071mg 0.037mg Բրոկկոլի
Վիտամին B2 0.117mg 0.019mg Բրոկկոլի
Վիտամին B3 0.639mg 0.594mg Բրոկկոլի
Վիտամին B5 0.573mg 0.089mg Բրոկկոլի
Վիտամին B6 0.175mg 0.08mg Բրոկկոլի
Folate, total 63µg 15µg Բրոկկոլի
Վիտամին B12 0µg 0µg
Վիտամին K 101.6µg 7.9µg Բրոկկոլի
Տրիպտոֆան 0.033mg 0.006mg Բրոկկոլի
Տրեոնին 0.088mg 0.027mg Բրոկկոլի
Իզոլեյցին 0.079mg 0.018mg Բրոկկոլի
Լեյցին 0.129mg 0.025mg Բրոկկոլի
Լիզին 0.135mg 0.027mg Բրոկկոլի
Մեթիոնին 0.038mg 0.006mg Բրոկկոլի
Ֆենիլալանին 0.117mg 0.027mg Բրոկկոլի
Վալին 0.125mg 0.018mg Բրոկկոլի
Հիստիդին 0.059mg 0.014mg Բրոկկոլի
Խոլեստերին 0mg 0mg
Տրանս ճարպ 0g 0g
Հագեցած ճարպ 0.039g 0.028g Լոլիկ
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.011g 0.031g Լոլիկ
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.038g 0.083g Լոլիկ

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Բրոկկոլի Լոլիկ
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
65
Բրոկկոլի
16
Լոլիկ
Mineral Summary Score
18
Բրոկկոլի
10
Լոլիկ

Macronutrients Comparison

Macronutrient comparison charts compare the amount of protein, total fats and total carbohydrates in 300 grams of the food. The displayed values show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Protein
17%
Բրոկկոլի
5%
Լոլիկ
Carbohydrates
7%
Բրոկկոլի
4%
Լոլիկ
Fats
2%
Բրոկկոլի
1%
Լոլիկ

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Լոլիկ
Լոլիկ is lower in Նատրիում (difference - 28mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Լոլիկ
Լոլիկ is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.011g)
Which food is lower in glycemic index?
Լոլիկ
Լոլիկ is lower in glycemic index (difference - 9)
Which food is lower in Շաքար?
Բրոկկոլի
Բրոկկոլի is lower in Շաքար (difference - 0.93g)
Which food is richer in minerals?
Բրոկկոլի
Բրոկկոլի is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Բրոկկոլի
Բրոկկոլի is relatively richer in vitamins
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($0.4)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Բրոկկոլի - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170379/nutrients
  2. Լոլիկ - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170457/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: