Foodstruct Advanced Nutrition Search | Diet Analysis | Glycemic index chart | Insulin index chart | Blog

Նարինջ vs Մանդարին - Health impact and Nutrition Comparison

Համեմատել
Article author photo  by | Last updated on Հունվարի 01, 1970
Education:
Նարինջ
vs
Մանդարին

Infographic

Նարինջ vs Մանդարին infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -100%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +50%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +20%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +42.9%
հավասար Կալցիում - 37
հավասար Կալիում - 166
հավասար Ցինկ - 0.07
հավասար Պղինձ - 0.042
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 12% 4% 8% 6% 16% 0% 2% 15%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 12% 6% 9% 9% 15% 1% 2% 14%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -100%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +50%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +20%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +42.9%
հավասար Կալցիում - 37
հավասար Կալիում - 166
հավասար Ցինկ - 0.07
հավասար Պղինձ - 0.042

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +99.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +50%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +11.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +15.7%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +87.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +202.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +11.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +33.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +30%
հավասար Վիտամին B2 - 0.036
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 14% 4% 0% 178% 22% 10% 6% 15% 14% 23% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 41% 4% 0% 89% 15% 9% 8% 13% 18% 12% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +99.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +50%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +11.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +15.7%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +87.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +202.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +11.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +33.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +30%
հավասար Վիտամին B2 - 0.036

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Նարինջ Մանդարին
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in glycemic index ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Նարինջ Մանդարին Opinion
Զուտ ածխաջրեր 9.35g 11.54g Մանդարին
Սպիտակուցներ 0.94g 0.81g Նարինջ
Ճարպեր 0.12g 0.31g Մանդարին
Ածխաջրեր 11.75g 13.34g Մանդարին
Կալորիականություն 47kcal 53kcal Մանդարին
Օսլա g 0g Մանդարին
Ֆրուկտոզա g 2.4g Մանդարին
Շաքար 9.35g 10.58g Նարինջ
Բջջանյութ(Fiber) 2.4g 1.8g Նարինջ
Կալցիում 40mg 37mg Նարինջ
Երկաթ 0.1mg 0.15mg Մանդարին
Մագնեզիում 10mg 12mg Մանդարին
Ֆոսֆոր 14mg 20mg Մանդարին
Կալիում 181mg 166mg Նարինջ
Նատրիում 0mg 2mg Նարինջ
Ցինկ 0.07mg 0.07mg
Պղինձ 0.045mg 0.042mg Նարինջ
Վիտամին A 225IU 681IU Մանդարին
Վիտամին E 0.18mg 0.2mg Մանդարին
Վիտամին D 0IU 0IU
Վիտամին D 0µg 0µg
Վիտամին C 53.2mg 26.7mg Նարինջ
Վիտամին B1 0.087mg 0.058mg Նարինջ
Վիտամին B2 0.04mg 0.036mg Նարինջ
Վիտամին B3 0.282mg 0.376mg Մանդարին
Վիտամին B5 0.25mg 0.216mg Նարինջ
Վիտամին B6 0.06mg 0.078mg Մանդարին
Folate, total 30µg 16µg Նարինջ
Վիտամին B12 0µg 0µg
Վիտամին K 0µg 0µg
Տրիպտոֆան 0.009mg 0.002mg Նարինջ
Տրեոնին 0.015mg 0.016mg Մանդարին
Իզոլեյցին 0.025mg 0.017mg Նարինջ
Լեյցին 0.023mg 0.028mg Մանդարին
Լիզին 0.047mg 0.032mg Նարինջ
Մեթիոնին 0.02mg 0.002mg Նարինջ
Ֆենիլալանին 0.031mg 0.018mg Նարինջ
Վալին 0.04mg 0.021mg Նարինջ
Հիստիդին 0.018mg 0.011mg Նարինջ
Խոլեստերին 0mg 0mg
Տրանս ճարպ 0g 0g
Հագեցած ճարպ 0.015g 0.039g Նարինջ
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.023g 0.06g Մանդարին
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.025g 0.065g Մանդարին

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Նարինջ Մանդարին
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
24
Նարինջ
17
Մանդարին
Mineral Summary Score
8
Նարինջ
8
Մանդարին

Macronutrients Comparison

Macronutrient comparison charts compare the amount of protein, total fats and total carbohydrates in 300 grams of the food. The displayed values show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Protein
6%
Նարինջ
5%
Մանդարին
Carbohydrates
12%
Նարինջ
13%
Մանդարին
Fats
1%
Նարինջ
1%
Մանդարին

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Նարինջ
Նարինջ is lower in Շաքար (difference - 1.23g)
Which food is lower in Նատրիում?
Նարինջ
Նարինջ is lower in Նատրիում (difference - 2mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Նարինջ
Նարինջ is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.024g)
Which food is lower in glycemic index?
Նարինջ
Նարինջ is lower in glycemic index (difference - 2)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($0.4)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Նարինջ - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169097/nutrients
  2. Մանդարին - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169105/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: