Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել After eight և Chunky bar սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

After eight vs Chunky bar infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -97.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +669.2%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +57.9%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 4% 22% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 30% 34% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -97.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +669.2%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +57.9%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +32.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +117.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +349.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +131.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +250%
2% 12% 80% 6%
Սպիտակուցներ: 1.67 գ
Ճարպեր: 11.9 գ
Ածխաջրեր: 79.53 գ
Ջուր: 6.3 գ
Այլ: 0.6 գ
8% 28% 60% 3% 2%
Սպիտակուցներ: 7.5 գ
Ճարպեր: 27.5 գ
Ածխաջրեր: 60 գ
Ջուր: 2.9 գ
Այլ: 2.1 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +32.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +117.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +349.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +131.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +250%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -33.4%
100%
Հագեցած ճարպ: 8.33 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
100%
Հագեցած ճարպ: 12.5 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -33.4%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
After eight Chunky bar
Rich in minerals ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient After eight Chunky bar Opinion
Զուտ ածխաջրեր 77.13g 57.5g After eight
Սպիտակուցներ 1.67g 7.5g Chunky bar
Ճարպեր 11.9g 27.5g Chunky bar
Ածխաջրեր 79.53g 60g After eight
Կալորիականություն 432kcal 475kcal Chunky bar
Շաքար 66.6g 52.5g Chunky bar
Բջջանյութ(Fiber) 2.4g 2.5g Chunky bar
Կալցիում 13mg 100mg Chunky bar
Երկաթ 0.57mg 0.9mg Chunky bar
Նատրիում 1mg 38mg After eight
Խոլեստերին 0mg 10mg After eight
Տրանս ճարպ 0g 0.16g After eight
Հագեցած ճարպ 8.33g 12.5g After eight

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
After eight Chunky bar
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
0%
After eight
0%
Chunky bar
Mineral Summary Score
3%
After eight
7%
Chunky bar

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Chunky bar
Chunky bar is relatively richer in minerals
Which food is lower in Շաքար?
Chunky bar
Chunky bar is lower in Շաքար (difference - 14.1g)
Which food is lower in Նատրիում?
After eight
After eight is lower in Նատրիում (difference - 37mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
After eight
After eight is lower in Խոլեստերին (difference - 10mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
After eight
After eight is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 4.17g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. After eight - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168766/nutrients
  2. Chunky bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167586/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: