Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել After eight և Reese's pieces սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

After eight vs Reese's pieces infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +16.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -99.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +430.8%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 4% 22% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 21% 19% 63% 89% 32% 26% 32% 137% 144% 5%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +16.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -99.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +430.8%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 20% 0% 0% 45% 51% 114% 37% 26% 42% 14% 16% 15%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +32.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +530%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +646.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +108.2%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +218.3%
2% 12% 80% 6%
Սպիտակուցներ: 1.67 գ
Ճարպեր: 11.9 գ
Ածխաջրեր: 79.53 գ
Ջուր: 6.3 գ
Այլ: 0.6 գ
12% 25% 60% 2%
Սպիտակուցներ: 12.46 գ
Ճարպեր: 24.77 գ
Ածխաջրեր: 59.86 գ
Ջուր: 1 գ
Այլ: 1.91 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +32.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +530%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +646.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +108.2%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +218.3%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -49.3%
100%
Հագեցած ճարպ: 8.33 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
72% 20% 8%
Հագեցած ճարպ: 16.42 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 4.46 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.88 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -49.3%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
After eight Reese's pieces
Rich in minerals ok
Lower in Շաքար ok
Rich in vitamins ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient After eight Reese's pieces Opinion
Զուտ ածխաջրեր 77.13g 56.86g After eight
Սպիտակուցներ 1.67g 12.46g Reese's pieces
Ճարպեր 11.9g 24.77g Reese's pieces
Ածխաջրեր 79.53g 59.86g After eight
Կալորիականություն 432kcal 497kcal Reese's pieces
Շաքար 66.6g 53.25g Reese's pieces
Բջջանյութ(Fiber) 2.4g 3g Reese's pieces
Կալցիում 13mg 69mg Reese's pieces
Երկաթ 0.57mg 0.49mg After eight
Մագնեզիում 88mg Reese's pieces
Ֆոսֆոր 207mg Reese's pieces
Կալիում 359mg Reese's pieces
Նատրիում 1mg 194mg After eight
Ցինկ 1.15mg Reese's pieces
Պղինձ 0.41mg Reese's pieces
Մանգան 1.1mg Reese's pieces
Սելեն 0.8µg Reese's pieces
Վիտամին E 0.99mg Reese's pieces
Վիտամին B1 0.18mg Reese's pieces
Վիտամին B2 0.22mg Reese's pieces
Վիտամին B3 6.06mg Reese's pieces
Վիտամին B5 0.61mg Reese's pieces
Վիտամին B6 0.11mg Reese's pieces
Folate, total 55µg Reese's pieces
Վիտամին B12 0.11µg Reese's pieces
Choline, total 28.7mg Reese's pieces
Վիտամին K 5.9µg Reese's pieces
Հագեցած ճարպ 8.33g 16.42g After eight
Մոնոչհագեցած ճարպ 4.46g Reese's pieces
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.88g Reese's pieces

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
After eight Reese's pieces
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
0%
After eight
29%
Reese's pieces
Mineral Summary Score
3%
After eight
56%
Reese's pieces

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Reese's pieces
Reese's pieces is relatively richer in minerals
Which food is lower in Շաքար?
Reese's pieces
Reese's pieces is lower in Շաքար (difference - 13.35g)
Which food is richer in vitamins?
Reese's pieces
Reese's pieces is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Նատրիում?
After eight
After eight is lower in Նատրիում (difference - 193mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
After eight
After eight is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 8.09g)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. After eight - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168766/nutrients
  2. Reese's pieces - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168764/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: