Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել After eight և Gumdrop սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

After eight vs Gumdrop infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +333.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +42.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -97.7%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 4% 22% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 1% 15% 1% 1% 1% 6% 0% 4% 2% 5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +333.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +42.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -97.7%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
10
Gumdrop
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 2% 3% 1% 1% 2% 0% 0% 0%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +530%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +500%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +24.4%
2% 12% 80% 6%
Սպիտակուցներ: 1.67 գ
Ճարպեր: 11.9 գ
Ածխաջրեր: 79.53 գ
Ջուր: 6.3 գ
Այլ: 0.6 գ
99%
Սպիտակուցներ: 0 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 98.9 գ
Ջուր: 1 գ
Այլ: 0.1 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +530%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +500%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +24.4%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
After eight Gumdrop
Lower in Շաքար ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Lower in Խոլեստերին Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient After eight Gumdrop Opinion
Զուտ ածխաջրեր 77.13g 98.8g Gumdrop
Սպիտակուցներ 1.67g 0g After eight
Ճարպեր 11.9g 0g After eight
Ածխաջրեր 79.53g 98.9g Gumdrop
Կալորիականություն 432kcal 396kcal After eight
Շաքար 66.6g 58.97g Gumdrop
Բջջանյութ(Fiber) 2.4g 0.1g After eight
Կալցիում 13mg 3mg After eight
Երկաթ 0.57mg 0.4mg After eight
Մագնեզիում 1mg Gumdrop
Ֆոսֆոր 1mg Gumdrop
Կալիում 5mg Gumdrop
Նատրիում 1mg 44mg After eight
Պղինձ 0.012mg Gumdrop
Մանգան 0.01mg Gumdrop
Սելեն 0.8µg Gumdrop
Վիտամին B1 0.006mg Gumdrop
Վիտամին B2 0.013mg Gumdrop
Վիտամին B3 0.01mg Gumdrop
Վիտամին B5 0.012mg Gumdrop
Վիտամին B6 0.005mg Gumdrop
Հագեցած ճարպ 8.33g 0g Gumdrop

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
After eight Gumdrop
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
0%
After eight
1%
Gumdrop
Mineral Summary Score
3%
After eight
3%
Gumdrop

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Gumdrop
Gumdrop is lower in Շաքար (difference - 7.63g)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Gumdrop
Gumdrop is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 8.33g)
Which food is richer in minerals?
Gumdrop
Gumdrop is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Gumdrop
Gumdrop is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Նատրիում?
After eight
After eight is lower in Նատրիում (difference - 43mg)
Which food is lower in glycemic index?
After eight
After eight is lower in glycemic index (difference - 78)
Which food is cheaper?
After eight
After eight is cheaper (difference - $1.6)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. After eight - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168766/nutrients
  2. Gumdrop - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167989/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: