Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել After eight և Twix սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

After eight vs Twix infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -99.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +715.4%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +42.1%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 4% 22% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 32% 31% 20% 45% 17% 26% 29% 66% 36% 24%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -99.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +715.4%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +42.1%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
12
Twix
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 5% 15% 0% 2% 39% 48% 21% 16% 6% 20% 42% 14%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +22.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +48.9%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +194%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +108.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +101.7%
2% 12% 80% 6%
Սպիտակուցներ: 1.67 գ
Ճարպեր: 11.9 գ
Ածխաջրեր: 79.53 գ
Ջուր: 6.3 գ
Այլ: 0.6 գ
5% 25% 65% 4%
Սպիտակուցներ: 4.91 գ
Ճարպեր: 24.85 գ
Ածխաջրեր: 64.8 գ
Ջուր: 4.23 գ
Այլ: 1.21 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +22.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +48.9%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +194%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +108.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +101.7%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -56.1%
100%
Հագեցած ճարպ: 8.33 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
84% 13% 3%
Հագեցած ճարպ: 18.96 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.988 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.628 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -56.1%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
After eight Twix
Rich in minerals ok
Lower in Շաքար ok
Rich in vitamins ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient After eight Twix Opinion
Զուտ ածխաջրեր 77.13g 63.7g After eight
Սպիտակուցներ 1.67g 4.91g Twix
Ճարպեր 11.9g 24.85g Twix
Ածխաջրեր 79.53g 64.8g After eight
Կալորիականություն 432kcal 502kcal Twix
Շաքար 66.6g 48.25g Twix
Բջջանյութ(Fiber) 2.4g 1.1g After eight
Կալցիում 13mg 106mg Twix
Երկաթ 0.57mg 0.81mg Twix
Մագնեզիում 27mg Twix
Ֆոսֆոր 105mg Twix
Կալիում 186mg Twix
Նատրիում 1mg 198mg After eight
Ցինկ 1.06mg Twix
Պղինձ 0.197mg Twix
Մանգան 0.273mg Twix
Սելեն 4.3µg Twix
Վիտամին A 0IU 67IU Twix
Վիտամին A, RAE 0µg 20µg Twix
Վիտամին E 0.74mg Twix
Վիտամին C 0mg 0.6mg Twix
Վիտամին B1 0.155mg Twix
Վիտամին B2 0.208mg Twix
Վիտամին B3 1.109mg Twix
Վիտամին B5 0.265mg Twix
Վիտամին B6 0.025mg Twix
Folate, total 26µg Twix
Վիտամին B12 0.33µg Twix
Վիտամին K 5.6µg Twix
Խոլեստերին 0mg 7mg After eight
Տրանս ճարպ 0g 0.342g After eight
Հագեցած ճարպ 8.33g 18.96g After eight
Մոնոչհագեցած ճարպ 2.988g Twix
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.628g Twix

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
After eight Twix
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
0%
After eight
19%
Twix
Mineral Summary Score
3%
After eight
32%
Twix

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Twix
Twix is relatively richer in minerals
Which food is lower in Շաքար?
Twix
Twix is lower in Շաքար (difference - 18.35g)
Which food is richer in vitamins?
Twix
Twix is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Նատրիում?
After eight
After eight is lower in Նատրիում (difference - 197mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
After eight
After eight is lower in Խոլեստերին (difference - 7mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
After eight
After eight is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 10.63g)
Which food is lower in glycemic index?
After eight
After eight is lower in glycemic index (difference - 44)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. After eight - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168766/nutrients
  2. Twix - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168768/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: