Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Twix և Milky way սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Twix vs Milky way infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Twix
8
:
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +65.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +35%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +56.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +50%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +53.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +34%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +85.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +115%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -15.7%
հավասար Կալցիում - 115
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 32% 31% 20% 45% 17% 26% 29% 66% 36% 24%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 35% 19% 15% 29% 11% 22% 19% 49% 20% 11%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +65.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +35%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +56.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +50%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +53.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +34%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +85.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +115%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -15.7%
հավասար Կալցիում - 115

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Twix
8
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +237%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +101.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +620.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +71%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +78.6%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +550%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +83.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +55.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +64.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +20.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +16.7%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 5% 15% 0% 2% 39% 48% 21% 16% 6% 20% 42% 14%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 7% 18% 12% 3% 12% 24% 3% 10% 4% 3% 23% 10%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +237%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +101.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +620.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +71%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +78.6%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +550%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +83.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +55.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +64.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +20.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +16.7%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Twix
2
:
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +22.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +44.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +48.9%
հավասար Ածխաջրեր - 71.17
հավասար Այլ - 1.29
5% 25% 65% 4%
Սպիտակուցներ: 4.91 գ
Ճարպեր: 24.85 գ
Ածխաջրեր: 64.8 գ
Ջուր: 4.23 գ
Այլ: 1.21 գ
4% 17% 71% 6%
Սպիտակուցներ: 4.01 գ
Ճարպեր: 17.23 գ
Ածխաջրեր: 71.17 գ
Ջուր: 6.3 գ
Այլ: 1.29 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +22.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +44.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +48.9%
հավասար Ածխաջրեր - 71.17
հավասար Այլ - 1.29

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Twix
2
:
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +34%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +141.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -36.6%
84% 13% 3%
Հագեցած ճարպ: 18.96 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.988 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.628 գ
83% 15% 2%
Հագեցած ճարպ: 12.016 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.23 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.26 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +34%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +141.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -36.6%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Twix Milky way
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Twix Milky way Opinion
Զուտ ածխաջրեր 63.7g 70.17g Milky way
Սպիտակուցներ 4.91g 4.01g Twix
Ճարպեր 24.85g 17.23g Twix
Ածխաջրեր 64.8g 71.17g Milky way
Կալորիականություն 502kcal 456kcal Twix
Շաքար 48.25g 59.69g Twix
Բջջանյութ(Fiber) 1.1g 1g Twix
Կալցիում 106mg 115mg Milky way
Երկաթ 0.81mg 0.49mg Twix
Մագնեզիում 27mg 20mg Twix
Ֆոսֆոր 105mg 67mg Twix
Կալիում 186mg 124mg Twix
Նատրիում 198mg 167mg Milky way
Ցինկ 1.06mg 0.69mg Twix
Պղինձ 0.197mg 0.147mg Twix
Մանգան 0.273mg 0.147mg Twix
Սելեն 4.3µg 2µg Twix
Վիտամին A 67IU 110IU Milky way
Վիտամին A, RAE 20µg 31µg Milky way
Վիտամին E 0.74mg 0.89mg Milky way
Վիտամին D 0IU 16IU Milky way
Վիտամին D (D2 + D3) 0µg 0.4µg Milky way
Վիտամին C 0.6mg 0.7mg Milky way
Վիտամին B1 0.155mg 0.046mg Twix
Վիտամին B2 0.208mg 0.103mg Twix
Վիտամին B3 1.109mg 0.154mg Twix
Վիտամին B5 0.265mg 0.155mg Twix
Վիտամին B6 0.025mg 0.014mg Twix
Folate, total 26µg 4µg Twix
Վիտամին B12 0.33µg 0.18µg Twix
Վիտամին K 5.6µg 3.6µg Twix
Խոլեստերին 7mg 9mg Twix
Տրանս ճարպ 0.342g 0.206g Milky way
Հագեցած ճարպ 18.96g 12.016g Milky way
Մոնոչհագեցած ճարպ 2.988g 2.23g Twix
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.628g 0.26g Twix

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Twix Milky way
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
19%
Twix
10%
Milky way
Mineral Summary Score
32%
Twix
23%
Milky way

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Twix
Twix is lower in Շաքար (difference - 11.44g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Twix
Twix is lower in Խոլեստերին (difference - 2mg)
Which food is lower in glycemic index?
Twix
Twix is lower in glycemic index (difference - 18)
Which food is richer in minerals?
Twix
Twix is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Twix
Twix is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Նատրիում?
Milky way
Milky way is lower in Նատրիում (difference - 31mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Milky way
Milky way is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 6.944g)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Twix - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168768/nutrients
  2. Milky way - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168756/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: