Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել After eight և Twizzlers սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

After eight vs Twizzlers infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +62.5%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +103.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -99.5%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 4% 22% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 3% 11% 0% 11% 4% 26% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +62.5%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +103.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -99.5%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +350.8%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +37.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +138.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +15%
հավասար Ածխաջրեր - 79.37
2% 12% 80% 6%
Սպիտակուցներ: 1.67 գ
Ճարպեր: 11.9 գ
Ածխաջրեր: 79.53 գ
Ջուր: 6.3 գ
Այլ: 0.6 գ
2% 3% 79% 15%
Սպիտակուցներ: 2.3 գ
Ճարպեր: 2.64 գ
Ածխաջրեր: 79.37 գ
Ջուր: 15 գ
Այլ: 0.69 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +350.8%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +37.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +138.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +15%
հավասար Ածխաջրեր - 79.37

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -93.5%
100%
Հագեցած ճարպ: 8.33 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
21% 73% 5%
Հագեցած ճարպ: 0.54 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.88 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.14 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -93.5%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
After eight Twizzlers
Lower in Շաքար ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient After eight Twizzlers Opinion
Զուտ ածխաջրեր 77.13g 78.77g Twizzlers
Սպիտակուցներ 1.67g 2.3g Twizzlers
Ճարպեր 11.9g 2.64g After eight
Ածխաջրեր 79.53g 79.37g After eight
Կալորիականություն 432kcal 347kcal After eight
Շաքար 66.6g 51.35g Twizzlers
Բջջանյութ(Fiber) 2.4g 0.6g After eight
Կալցիում 13mg 8mg After eight
Երկաթ 0.57mg 0.28mg After eight
Ֆոսֆոր 24mg Twizzlers
Կալիում 37mg Twizzlers
Նատրիում 1mg 195mg After eight
Հագեցած ճարպ 8.33g 0.54g Twizzlers
Մոնոչհագեցած ճարպ 1.88g Twizzlers
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.14g Twizzlers

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
After eight Twizzlers
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
0%
After eight
0%
Twizzlers
Mineral Summary Score
3%
After eight
5%
Twizzlers

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Twizzlers
Twizzlers is lower in Շաքար (difference - 15.25g)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Twizzlers
Twizzlers is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 7.79g)
Which food is lower in Նատրիում?
After eight
After eight is lower in Նատրիում (difference - 194mg)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. After eight - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168766/nutrients
  2. Twizzlers - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167983/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: