Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Almond joy և Dove milk chocolate սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Almond joy vs Dove milk chocolate infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +14.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +150%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -55.6%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 20% 48% 0% 48% 23% 19% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 48% 42% 0% 0% 0% 9% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +14.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +150%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -55.6%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +595.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +14.3%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 3% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 18% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +595.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +14.3%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +409.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +29.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +43.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +17.8%
հավասար Ածխաջրեր - 59.78
4% 27% 60% 8%
Սպիտակուցներ: 4.13 գ
Ճարպեր: 26.93 գ
Ածխաջրեր: 59.51 գ
Ջուր: 8.2 գ
Այլ: 1.23 գ
6% 32% 60%
Սպիտակուցներ: 5.94 գ
Ճարպեր: 31.72 գ
Ածխաջրեր: 59.78 գ
Ջուր: 1.61 գ
Այլ: 0.95 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +409.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +29.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +43.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +17.8%
հավասար Ածխաջրեր - 59.78

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
հավասար Հագեցած ճարպ - 19.24
73% 22% 5%
Հագեցած ճարպ: 17.59 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.26 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.18 գ
100%
Հագեցած ճարպ: 19.24 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
հավասար Հագեցած ճարպ - 19.24

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Almond joy Dove milk chocolate
Lower in Նատրիում ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in minerals ok
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Almond joy Dove milk chocolate Opinion
Զուտ ածխաջրեր 54.51g 57.38g Dove milk chocolate
Սպիտակուցներ 4.13g 5.94g Dove milk chocolate
Ճարպեր 26.93g 31.72g Dove milk chocolate
Ածխաջրեր 59.51g 59.78g Dove milk chocolate
Կալորիականություն 479kcal 546kcal Dove milk chocolate
Շաքար 48.34g 55.45g Almond joy
Բջջանյութ(Fiber) 5g 2.4g Almond joy
Կալցիում 64mg 160mg Dove milk chocolate
Երկաթ 1.27mg 1.11mg Almond joy
Ֆոսֆոր 112mg Almond joy
Կալիում 254mg Almond joy
Նատրիում 142mg 63mg Dove milk chocolate
Վիտամին A 42IU 292IU Dove milk chocolate
Վիտամին C 0.7mg 0.8mg Dove milk chocolate
Խոլեստերին 4mg 18mg Almond joy
Տրանս ճարպ 0.246g Almond joy
Հագեցած ճարպ 17.59g 19.24g Almond joy
Մոնոչհագեցած ճարպ 5.26g Almond joy
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.18g Almond joy

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Almond joy Dove milk chocolate
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
0%
Almond joy
2%
Dove milk chocolate
Mineral Summary Score
16%
Almond joy
10%
Dove milk chocolate

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Dove milk chocolate
Dove milk chocolate is lower in Նատրիում (difference - 79mg)
Which food is lower in Շաքար?
Almond joy
Almond joy is lower in Շաքար (difference - 7.11g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Almond joy
Almond joy is lower in Խոլեստերին (difference - 14mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Almond joy
Almond joy is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 1.65g)
Which food is lower in glycemic index?
Almond joy
Almond joy is lower in glycemic index (difference - 45)
Which food is richer in minerals?
Almond joy
Almond joy is relatively richer in minerals
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Almond joy - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167562/nutrients
  2. Dove milk chocolate - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168804/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: