Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Dove milk chocolate և Mr. Goodbar սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Dove milk chocolate vs Mr. Goodbar infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +45.5%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +25.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -34.9%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 48% 42% 0% 0% 0% 9% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 33% 53% 34% 70% 35% 6% 26% 57% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +45.5%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +25.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -34.9%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +133.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +12.5%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 18% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 8% 64% 0% 3% 35% 33% 65% 26% 17% 29% 42% 26% 10%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +133.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +12.5%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +257.8%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +72.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +87.4%
հավասար Ճարպեր - 33.21
հավասար Ածխաջրեր - 54.34
6% 32% 60%
Սպիտակուցներ: 5.94 գ
Ճարպեր: 31.72 գ
Ածխաջրեր: 59.78 գ
Ջուր: 1.61 գ
Այլ: 0.95 գ
10% 33% 54% 2%
Սպիտակուցներ: 10.22 գ
Ճարպեր: 33.21 գ
Ածխաջրեր: 54.34 գ
Ջուր: 0.45 գ
Այլ: 1.78 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +257.8%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +72.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +87.4%
հավասար Ճարպեր - 33.21
հավասար Ածխաջրեր - 54.34

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -26.6%
100%
Հագեցած ճարպ: 19.24 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
53% 31% 16%
Հագեցած ճարպ: 14.13 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 8.203 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 4.366 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -26.6%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Dove milk chocolate Mr. Goodbar
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Dove milk chocolate Mr. Goodbar Opinion
Զուտ ածխաջրեր 57.38g 50.54g Dove milk chocolate
Սպիտակուցներ 5.94g 10.22g Mr. Goodbar
Ճարպեր 31.72g 33.21g Mr. Goodbar
Ածխաջրեր 59.78g 54.34g Dove milk chocolate
Կալորիականություն 546kcal 538kcal Dove milk chocolate
Շաքար 55.45g 47.22g Mr. Goodbar
Բջջանյութ(Fiber) 2.4g 3.8g Mr. Goodbar
Կալցիում 160mg 110mg Dove milk chocolate
Երկաթ 1.11mg 1.39mg Mr. Goodbar
Մագնեզիում 47mg Mr. Goodbar
Ֆոսֆոր 163mg Mr. Goodbar
Կալիում 394mg Mr. Goodbar
Նատրիում 63mg 41mg Mr. Goodbar
Ցինկ 0.93mg Mr. Goodbar
Պղինձ 0.17mg Mr. Goodbar
Վիտամին A 292IU 125IU Dove milk chocolate
Վիտամին A, RAE 35µg Mr. Goodbar
Վիտամին E 3.17mg Mr. Goodbar
Վիտամին C 0.8mg 0.9mg Mr. Goodbar
Վիտամին B1 0.14mg Mr. Goodbar
Վիտամին B2 0.14mg Mr. Goodbar
Վիտամին B3 3.44mg Mr. Goodbar
Վիտամին B5 0.42mg Mr. Goodbar
Վիտամին B6 0.07mg Mr. Goodbar
Folate, total 38µg Mr. Goodbar
Վիտամին B12 0.33µg Mr. Goodbar
Choline, total 47.4mg Mr. Goodbar
Վիտամին K 3.6µg Mr. Goodbar
Խոլեստերին 18mg 10mg Mr. Goodbar
Տրանս ճարպ 0.246g Mr. Goodbar
Հագեցած ճարպ 19.24g 14.13g Mr. Goodbar
Մոնոչհագեցած ճարպ 8.203g Mr. Goodbar
Պոլիչհագեցած ճարպ 4.366g Mr. Goodbar

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Dove milk chocolate Mr. Goodbar
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
2%
Dove milk chocolate
27%
Mr. Goodbar
Mineral Summary Score
10%
Dove milk chocolate
31%
Mr. Goodbar

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Mr. Goodbar
Mr. Goodbar is lower in Շաքար (difference - 8.23g)
Which food is lower in Նատրիում?
Mr. Goodbar
Mr. Goodbar is lower in Նատրիում (difference - 22mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Mr. Goodbar
Mr. Goodbar is lower in Խոլեստերին (difference - 8mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Mr. Goodbar
Mr. Goodbar is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 5.11g)
Which food is lower in glycemic index?
Mr. Goodbar
Mr. Goodbar is lower in glycemic index (difference - 45)
Which food is richer in minerals?
Mr. Goodbar
Mr. Goodbar is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Mr. Goodbar
Mr. Goodbar is relatively richer in vitamins
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Dove milk chocolate - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168804/nutrients
  2. Mr. Goodbar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168760/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: