Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Almond joy և York peppermint pattie սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Almond joy vs York peppermint pattie infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +481.8%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +38%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +128.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -80.3%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 20% 48% 0% 48% 23% 19% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 4% 35% 0% 0% 10% 4% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +481.8%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +38%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +128.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -80.3%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +500%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 3% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +500%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +88.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +275.6%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +98.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +36.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +10.1%
4% 27% 60% 8%
Սպիտակուցներ: 4.13 գ
Ճարպեր: 26.93 գ
Ածխաջրեր: 59.51 գ
Ջուր: 8.2 գ
Այլ: 1.23 գ
2% 7% 81% 9%
Սպիտակուցներ: 2.19 գ
Ճարպեր: 7.17 գ
Ածխաջրեր: 80.99 գ
Ջուր: 9.03 գ
Այլ: 0.62 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +88.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +275.6%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +98.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +36.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +10.1%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1182.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +972.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -75.3%
73% 22% 5%
Հագեցած ճարպ: 17.59 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.26 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.18 գ
89% 8% 2%
Հագեցած ճարպ: 4.34 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.41 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.11 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1182.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +972.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -75.3%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Almond joy York peppermint pattie
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Շաքար ok
Rich in minerals ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Almond joy York peppermint pattie Opinion
Զուտ ածխաջրեր 54.51g 78.99g York peppermint pattie
Սպիտակուցներ 4.13g 2.19g Almond joy
Ճարպեր 26.93g 7.17g Almond joy
Ածխաջրեր 59.51g 80.99g York peppermint pattie
Կալորիականություն 479kcal 384kcal Almond joy
Շաքար 48.34g 63.78g Almond joy
Բջջանյութ(Fiber) 5g 2g Almond joy
Կալցիում 64mg 11mg Almond joy
Երկաթ 1.27mg 0.92mg Almond joy
Ֆոսֆոր 112mg 0mg Almond joy
Կալիում 254mg 111mg Almond joy
Նատրիում 142mg 28mg York peppermint pattie
Վիտամին A 42IU 7IU Almond joy
Վիտամին C 0.7mg 0mg Almond joy
Խոլեստերին 4mg 1mg York peppermint pattie
Հագեցած ճարպ 17.59g 4.34g York peppermint pattie
Մոնոչհագեցած ճարպ 5.26g 0.41g Almond joy
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.18g 0.11g Almond joy

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Almond joy York peppermint pattie
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
0%
Almond joy
0%
York peppermint pattie
Mineral Summary Score
16%
Almond joy
5%
York peppermint pattie

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
York peppermint pattie
York peppermint pattie is lower in Նատրիում (difference - 114mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
York peppermint pattie
York peppermint pattie is lower in Խոլեստերին (difference - 3mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
York peppermint pattie
York peppermint pattie is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 13.25g)
Which food is lower in Շաքար?
Almond joy
Almond joy is lower in Շաքար (difference - 15.44g)
Which food is richer in minerals?
Almond joy
Almond joy is relatively richer in minerals
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Almond joy - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167562/nutrients
  2. York peppermint pattie - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167982/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: