Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել York peppermint pattie և Caramello սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

York peppermint pattie vs Caramello infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -77%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +1836.4%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +18.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +207.2%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 4% 35% 0% 0% 10% 4% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 64% 41% 0% 65% 31% 16% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -77%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +1836.4%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +18.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +207.2%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +4228.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 19% 0% 0% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +4228.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +26.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +33%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +182.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +195.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +225.8%
2% 7% 81% 9%
Սպիտակուցներ: 2.19 գ
Ճարպեր: 7.17 գ
Ածխաջրեր: 80.99 գ
Ջուր: 9.03 գ
Այլ: 0.62 գ
6% 21% 64% 7% 2%
Սպիտակուցներ: 6.19 գ
Ճարպեր: 21.19 գ
Ածխաջրեր: 63.81 գ
Ջուր: 6.79 գ
Այլ: 2.02 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +26.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +33%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +182.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +195.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +225.8%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -65.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1190.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +472.7%
89% 8% 2%
Հագեցած ճարպ: 4.34 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.41 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.11 գ
68% 28% 3%
Հագեցած ճարպ: 12.72 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.29 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.63 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -65.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1190.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +472.7%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
York peppermint pattie Caramello
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Շաքար ok
Rich in minerals ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient York peppermint pattie Caramello Opinion
Զուտ ածխաջրեր 78.99g 62.61g York peppermint pattie
Սպիտակուցներ 2.19g 6.19g Caramello
Ճարպեր 7.17g 21.19g Caramello
Ածխաջրեր 80.99g 63.81g York peppermint pattie
Կալորիականություն 384kcal 462kcal Caramello
Շաքար 63.78g 56.92g Caramello
Բջջանյութ(Fiber) 2g 1.2g York peppermint pattie
Կալցիում 11mg 213mg Caramello
Երկաթ 0.92mg 1.09mg Caramello
Ֆոսֆոր 0mg 150mg Caramello
Կալիում 111mg 341mg Caramello
Նատրիում 28mg 122mg York peppermint pattie
Վիտամին A 7IU 303IU Caramello
Վիտամին C 0mg 1.7mg Caramello
Խոլեստերին 1mg 27mg York peppermint pattie
Հագեցած ճարպ 4.34g 12.72g York peppermint pattie
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.41g 5.29g Caramello
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.11g 0.63g Caramello

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
York peppermint pattie Caramello
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
0%
York peppermint pattie
2%
Caramello
Mineral Summary Score
5%
York peppermint pattie
22%
Caramello

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
York peppermint pattie
York peppermint pattie is lower in Նատրիում (difference - 94mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
York peppermint pattie
York peppermint pattie is lower in Խոլեստերին (difference - 26mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
York peppermint pattie
York peppermint pattie is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 8.38g)
Which food is lower in Շաքար?
Caramello
Caramello is lower in Շաքար (difference - 6.86g)
Which food is richer in minerals?
Caramello
Caramello is relatively richer in minerals
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. York peppermint pattie - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167982/nutrients
  2. Caramello - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167975/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: