Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Butterbur և Drumstick leaves սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Butterbur vs Drumstick leaves infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +94.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -22.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +79.6%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +3900%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +200%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +833.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +275%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +288%
հավասար Պղինձ - 0.105
հավասար Սելեն - 0.9
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 31% 4% 10% 6% 58% 1% 5% 35% 36% 5%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 56% 150% 30% 48% 30% 2% 17% 35% 139% 5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +94.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -22.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +79.6%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +3900%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +200%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +833.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +275%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +288%
հավասար Պղինձ - 0.105
հավասար Սելեն - 0.9

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +15028%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +64.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +1185%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +3200%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1010%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +290.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +1150%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +300%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 3% 0% 0% 105% 5% 5% 4% 2% 23% 8% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 454% 0% 0% 173% 65% 153% 42% 8% 277% 30% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +15028%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +64.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +1185%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +3200%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1010%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +290.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +1150%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +300%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +20.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +2310.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +3400%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +129.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +54.8%
4% 95%
Սպիտակուցներ: 0.39 գ
Ճարպեր: 0.04 գ
Ածխաջրեր: 3.61 գ
Ջուր: 94.5 գ
Այլ: 1.46 գ
9% 8% 79% 2%
Սպիտակուցներ: 9.4 գ
Ճարպեր: 1.4 գ
Ածխաջրեր: 8.28 գ
Ջուր: 78.66 գ
Այլ: 2.26 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +20.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +2310.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +3400%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +129.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +54.8%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Butterbur Drumstick leaves
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Շաքար Equal
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in Հագեցած ճարպ Equal
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Butterbur Drumstick leaves Opinion
Զուտ ածխաջրեր 3.61g 6.28g Drumstick leaves
Սպիտակուցներ 0.39g 9.4g Drumstick leaves
Ճարպեր 0.04g 1.4g Drumstick leaves
Ածխաջրեր 3.61g 8.28g Drumstick leaves
Կալորիականություն 14kcal 64kcal Drumstick leaves
Բջջանյութ(Fiber) 2g Drumstick leaves
Կալցիում 103mg 185mg Drumstick leaves
Երկաթ 0.1mg 4mg Drumstick leaves
Մագնեզիում 14mg 42mg Drumstick leaves
Ֆոսֆոր 12mg 112mg Drumstick leaves
Կալիում 655mg 337mg Butterbur
Նատրիում 7mg 9mg Butterbur
Ցինկ 0.16mg 0.6mg Drumstick leaves
Պղինձ 0.103mg 0.105mg Drumstick leaves
Մանգան 0.274mg 1.063mg Drumstick leaves
Սելեն 0.9µg 0.9µg
Վիտամին A 50IU 7564IU Drumstick leaves
Վիտամին A, RAE 3µg 378µg Drumstick leaves
Վիտամին C 31.5mg 51.7mg Drumstick leaves
Վիտամին B1 0.02mg 0.257mg Drumstick leaves
Վիտամին B2 0.02mg 0.66mg Drumstick leaves
Վիտամին B3 0.2mg 2.22mg Drumstick leaves
Վիտամին B5 0.032mg 0.125mg Drumstick leaves
Վիտամին B6 0.096mg 1.2mg Drumstick leaves
Folate, total 10µg 40µg Drumstick leaves
Տրիպտոֆան 0.144mg Drumstick leaves
Տրեոնին 0.411mg Drumstick leaves
Իզոլեյցին 0.451mg Drumstick leaves
Լեյցին 0.791mg Drumstick leaves
Լիզին 0.537mg Drumstick leaves
Մեթիոնին 0.123mg Drumstick leaves
Ֆենիլալանին 0.487mg Drumstick leaves
Վալին 0.611mg Drumstick leaves
Հիստիդին 0.196mg Drumstick leaves

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Butterbur Drumstick leaves
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
12%
Butterbur
92%
Drumstick leaves
Mineral Summary Score
19%
Butterbur
51%
Drumstick leaves

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Drumstick leaves
Drumstick leaves is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Drumstick leaves
Drumstick leaves is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Նատրիում?
Butterbur
Butterbur is lower in Նատրիում (difference - 2mg)
Which food contains less Շաքար?
?
The foods are relatively equal in Շաքար ( g)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food contains less Հագեցած ճարպ?
?
The foods are relatively equal in Հագեցած ճարպ ( g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Butterbur - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170385/nutrients
  2. Drumstick leaves - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168416/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: