Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Candy bar և Apricot jam սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Candy bar vs Apricot jam infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +290%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +98%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +2650%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +10166.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +428.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +6466.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +674%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +3007.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +135%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -74.4%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 24% 37% 79% 132% 36% 21% 108% 258% 163% 26%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 6% 19% 3% 2% 7% 6% 2% 34% 6% 11%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +290%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +98%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +2650%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +10166.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +428.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +6466.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +674%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +3007.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +135%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -74.4%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +3053.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +536.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +21905.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +4050%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +764900%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +7400%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +7250%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 82% 0% 0% 25% 33% 149% 50% 35308% 57% 0% 17% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 13% 3% 0% 30% 0% 6% 1% 2% 5% 1% 0% 1% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +3053.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +536.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +21905.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +4050%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +764900%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +7400%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +7250%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +2114.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +16750%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +800%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +35.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +2056.3%
16% 34% 47% 2%
Սպիտակուցներ: 15.5 գ
Ճարպեր: 33.7 գ
Ածխաջրեր: 47.4 գ
Ջուր: 1.6 գ
Այլ: 1.8 գ
64% 35%
Սպիտակուցներ: 0.7 գ
Ճարպեր: 0.2 գ
Ածխաջրեր: 64.4 գ
Ջուր: 34.5 գ
Այլ: 0.2 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +2114.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +16750%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +800%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +35.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +2056.3%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +∞%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -99.8%
15% 52% 33%
Հագեցած ճարպ: 4.678 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 16.721 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 10.65 գ
100%
Հագեցած ճարպ: 0.01 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +∞%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -99.8%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Candy bar Apricot jam
Lower in Շաքար ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Candy bar Apricot jam Opinion
Զուտ ածխաջրեր 43.3g 64.1g Apricot jam
Սպիտակուցներ 15.5g 0.7g Candy bar
Ճարպեր 33.7g 0.2g Candy bar
Ածխաջրեր 47.4g 64.4g Apricot jam
Կալորիականություն 522kcal 242kcal Candy bar
Շաքար 42.22g 43.4g Candy bar
Բջջանյութ(Fiber) 4.1g 0.3g Candy bar
Կալցիում 78mg 20mg Candy bar
Երկաթ 0.97mg 0.49mg Candy bar
Մագնեզիում 110mg 4mg Candy bar
Ֆոսֆոր 308mg 3mg Candy bar
Կալիում 407mg 77mg Candy bar
Նատրիում 156mg 40mg Apricot jam
Ցինկ 3.94mg 0.06mg Candy bar
Պղինձ 0.774mg 0.1mg Candy bar
Մանգան 1.243mg 0.04mg Candy bar
Սելեն 4.7µg 2µg Candy bar
Վիտամին A 0IU 205IU Apricot jam
Վիտամին A, RAE 0µg 10µg Apricot jam
Վիտամին E 4.1mg 0.13mg Candy bar
Վիտամին C 0mg 8.8mg Apricot jam
Վիտամին B1 0.1mg 0mg Candy bar
Վիտամին B2 0.14mg 0.022mg Candy bar
Վիտամին B3 7.922mg 0.036mg Candy bar
Վիտամին B5 0.83mg 0.02mg Candy bar
Վիտամին B6 153mg 0.02mg Candy bar
Folate, total 75µg 1µg Candy bar
Choline, total 29.4mg 0.4mg Candy bar
Տրիպտոֆան 0.149mg Candy bar
Տրեոնին 0.52mg Candy bar
Իզոլեյցին 0.534mg Candy bar
Լեյցին 0.986mg Candy bar
Լիզին 0.545mg Candy bar
Մեթիոնին 0.185mg Candy bar
Ֆենիլալանին 0.787mg Candy bar
Վալին 0.638mg Candy bar
Հիստիդին 0.385mg Candy bar
Հագեցած ճարպ 4.678g 0.01g Apricot jam
Մոնոչհագեցած ճարպ 16.721g 0g Candy bar
Պոլիչհագեցած ճարպ 10.65g 0g Candy bar

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Candy bar Apricot jam
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
2748%
Candy bar
4%
Apricot jam
Mineral Summary Score
88%
Candy bar
9%
Apricot jam

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Candy bar
Candy bar is lower in Շաքար (difference - 1.18g)
Which food is lower in glycemic index?
Candy bar
Candy bar is lower in glycemic index (difference - 18)
Which food is richer in minerals?
Candy bar
Candy bar is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Candy bar
Candy bar is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Նատրիում?
Apricot jam
Apricot jam is lower in Նատրիում (difference - 116mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Apricot jam
Apricot jam is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 4.668g)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Candy bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169585/nutrients
  2. Apricot jam - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170645/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: