Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Chard raw և Garden cress սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Chard raw vs Garden cress infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +38.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +113.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +56.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +58.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +65.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +59.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -93.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +51.1%
հավասար Պղինձ - 0.17
հավասար Սելեն - 0.9
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 16% 68% 58% 20% 34% 28% 10% 60% 48% 5%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 25% 49% 28% 33% 54% 2% 7% 57% 73% 5%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +38.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +113.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +56.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +58.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +65.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +59.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -93.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +51.1%
հավասար Պղինձ - 0.17
հավասար Սելեն - 0.9

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +170%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +53.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +13.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +130%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +188.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +150%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +40.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +149.5%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +471.4%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 367% 38% 0% 100% 10% 21% 8% 11% 23% 11% 0% 2075%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 416% 14% 0% 230% 20% 60% 19% 15% 57% 60% 0% 1355%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +170%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +53.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +13.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +130%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +188.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +150%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +40.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +149.5%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +471.4%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +44.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +250%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +47.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +12.5%
հավասար Ջուր - 89.4
2% 4% 93%
Սպիտակուցներ: 1.8 գ
Ճարպեր: 0.2 գ
Ածխաջրեր: 3.74 գ
Ջուր: 92.66 գ
Այլ: 1.6 գ
3% 6% 89% 2%
Սպիտակուցներ: 2.6 գ
Ճարպեր: 0.7 գ
Ածխաջրեր: 5.5 գ
Ջուր: 89.4 գ
Այլ: 1.8 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +44.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +250%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +47.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +12.5%
հավասար Ջուր - 89.4

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -23.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +497.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +225.7%
21% 29% 50%
Հագեցած ճարպ: 0.03 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.04 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.07 գ
5% 49% 47%
Հագեցած ճարպ: 0.023 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.239 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.228 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -23.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +497.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +225.7%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Chard raw Garden cress
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Chard raw Garden cress Opinion
Զուտ ածխաջրեր 2.14g 4.4g Garden cress
Սպիտակուցներ 1.8g 2.6g Garden cress
Ճարպեր 0.2g 0.7g Garden cress
Ածխաջրեր 3.74g 5.5g Garden cress
Կալորիականություն 19kcal 32kcal Garden cress
Շաքար 1.1g 4.4g Chard raw
Բջջանյութ(Fiber) 1.6g 1.1g Chard raw
Կալցիում 51mg 81mg Garden cress
Երկաթ 1.8mg 1.3mg Chard raw
Մագնեզիում 81mg 38mg Chard raw
Ֆոսֆոր 46mg 76mg Garden cress
Կալիում 379mg 606mg Garden cress
Նատրիում 213mg 14mg Garden cress
Ցինկ 0.36mg 0.23mg Chard raw
Պղինձ 0.179mg 0.17mg Chard raw
Մանգան 0.366mg 0.553mg Garden cress
Սելեն 0.9µg 0.9µg
Վիտամին A 6116IU 6917IU Garden cress
Վիտամին A, RAE 306µg 346µg Garden cress
Վիտամին E 1.89mg 0.7mg Chard raw
Վիտամին C 30mg 69mg Garden cress
Վիտամին B1 0.04mg 0.08mg Garden cress
Վիտամին B2 0.09mg 0.26mg Garden cress
Վիտամին B3 0.4mg 1mg Garden cress
Վիտամին B5 0.172mg 0.242mg Garden cress
Վիտամին B6 0.099mg 0.247mg Garden cress
Folate, total 14µg 80µg Garden cress
Վիտամին K 830µg 541.9µg Chard raw
Տրիպտոֆան 0.017mg Chard raw
Տրեոնին 0.083mg Chard raw
Իզոլեյցին 0.147mg Chard raw
Լեյցին 0.13mg Chard raw
Լիզին 0.099mg Chard raw
Մեթիոնին 0.019mg Chard raw
Ֆենիլալանին 0.11mg Chard raw
Վալին 0.11mg Chard raw
Հիստիդին 0.036mg Chard raw
Հագեցած ճարպ 0.03g 0.023g Garden cress
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.04g 0.239g Garden cress
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.07g 0.228g Garden cress

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Chard raw Garden cress
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
222%
Chard raw
187%
Garden cress
Mineral Summary Score
34%
Chard raw
33%
Garden cress

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Garden cress
Garden cress is lower in Նատրիում (difference - 199mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Garden cress
Garden cress is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.007g)
Which food is lower in glycemic index?
Garden cress
Garden cress is lower in glycemic index (difference - 32)
Which food is cheaper?
Garden cress
Garden cress is cheaper (difference - $0.4)
Which food is richer in vitamins?
Garden cress
Garden cress is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Chard raw
Chard raw is lower in Շաքար (difference - 3.3g)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Chard raw - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169991/nutrients
  2. Garden cress - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168407/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: