Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Dove milk chocolate և Almond joy սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Dove milk chocolate vs Almond joy infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +150%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -55.6%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +14.4%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 48% 42% 0% 0% 0% 9% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 20% 48% 0% 48% 23% 19% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +150%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -55.6%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +14.4%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +595.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +14.3%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 18% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 3% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +595.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +14.3%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +43.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +17.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +409.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +29.5%
հավասար Ածխաջրեր - 59.51
6% 32% 60%
Սպիտակուցներ: 5.94 գ
Ճարպեր: 31.72 գ
Ածխաջրեր: 59.78 գ
Ջուր: 1.61 գ
Այլ: 0.95 գ
4% 27% 60% 8%
Սպիտակուցներ: 4.13 գ
Ճարպեր: 26.93 գ
Ածխաջրեր: 59.51 գ
Ջուր: 8.2 գ
Այլ: 1.23 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +43.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +17.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +409.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +29.5%
հավասար Ածխաջրեր - 59.51

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
հավասար Հագեցած ճարպ - 17.59
100%
Հագեցած ճարպ: 19.24 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
73% 22% 5%
Հագեցած ճարպ: 17.59 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.26 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.18 գ
հավասար Հագեցած ճարպ - 17.59

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Dove milk chocolate Almond joy
Lower in Նատրիում ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in minerals ok
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Dove milk chocolate Almond joy Opinion
Զուտ ածխաջրեր 57.38g 54.51g Dove milk chocolate
Սպիտակուցներ 5.94g 4.13g Dove milk chocolate
Ճարպեր 31.72g 26.93g Dove milk chocolate
Ածխաջրեր 59.78g 59.51g Dove milk chocolate
Կալորիականություն 546kcal 479kcal Dove milk chocolate
Շաքար 55.45g 48.34g Almond joy
Բջջանյութ(Fiber) 2.4g 5g Almond joy
Կալցիում 160mg 64mg Dove milk chocolate
Երկաթ 1.11mg 1.27mg Almond joy
Ֆոսֆոր 112mg Almond joy
Կալիում 254mg Almond joy
Նատրիում 63mg 142mg Dove milk chocolate
Վիտամին A 292IU 42IU Dove milk chocolate
Վիտամին C 0.8mg 0.7mg Dove milk chocolate
Խոլեստերին 18mg 4mg Almond joy
Տրանս ճարպ 0.246g Almond joy
Հագեցած ճարպ 19.24g 17.59g Almond joy
Մոնոչհագեցած ճարպ 5.26g Almond joy
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.18g Almond joy

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Dove milk chocolate Almond joy
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
2%
Dove milk chocolate
0%
Almond joy
Mineral Summary Score
10%
Dove milk chocolate
16%
Almond joy

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Dove milk chocolate
Dove milk chocolate is lower in Նատրիում (difference - 79mg)
Which food is lower in Շաքար?
Almond joy
Almond joy is lower in Շաքար (difference - 7.11g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Almond joy
Almond joy is lower in Խոլեստերին (difference - 14mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Almond joy
Almond joy is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 1.65g)
Which food is lower in glycemic index?
Almond joy
Almond joy is lower in glycemic index (difference - 45)
Which food is richer in minerals?
Almond joy
Almond joy is relatively richer in minerals
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Dove milk chocolate - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168804/nutrients
  2. Almond joy - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167562/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: