Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Dove milk chocolate և Creamsicle սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Dove milk chocolate vs Creamsicle infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +595.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +3600%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -90.5%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 48% 42% 0% 0% 0% 9% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 7% 2% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +595.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +3600%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -90.5%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 18% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +333.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1261.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +400.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +5016.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +107.4%
6% 32% 60%
Սպիտակուցներ: 5.94 գ
Ճարպեր: 31.72 գ
Ածխաջրեր: 59.78 գ
Ջուր: 1.61 գ
Այլ: 0.95 գ
2% 12% 82% 2%
Սպիտակուցներ: 1.37 գ
Ճարպեր: 2.33 գ
Ածխաջրեր: 11.95 գ
Ջուր: 82.38 գ
Այլ: 1.97 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +333.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1261.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +400.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +5016.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +107.4%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -89.6%
100%
Հագեցած ճարպ: 19.24 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
100%
Հագեցած ճարպ: 2 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -89.6%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Dove milk chocolate Creamsicle
Rich in minerals ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Dove milk chocolate Creamsicle Opinion
Զուտ ածխաջրեր 57.38g 4.45g Dove milk chocolate
Սպիտակուցներ 5.94g 1.37g Dove milk chocolate
Ճարպեր 31.72g 2.33g Dove milk chocolate
Ածխաջրեր 59.78g 11.95g Dove milk chocolate
Կալորիականություն 546kcal 49kcal Dove milk chocolate
Շաքար 55.45g 0.43g Creamsicle
Բջջանյութ(Fiber) 2.4g 7.5g Creamsicle
Կալցիում 160mg 23mg Dove milk chocolate
Երկաթ 1.11mg 0.03mg Dove milk chocolate
Նատրիում 63mg 6mg Creamsicle
Վիտամին A 292IU 0IU Dove milk chocolate
Վիտամին C 0.8mg 0mg Dove milk chocolate
Խոլեստերին 18mg 0mg Creamsicle
Տրանս ճարպ 0.246g Creamsicle
Հագեցած ճարպ 19.24g 2g Creamsicle

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Dove milk chocolate Creamsicle
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
2%
Dove milk chocolate
0%
Creamsicle
Mineral Summary Score
10%
Dove milk chocolate
1%
Creamsicle

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Dove milk chocolate
Dove milk chocolate is relatively richer in minerals
Which food is lower in Շաքար?
Creamsicle
Creamsicle is lower in Շաքար (difference - 55.02g)
Which food is lower in Նատրիում?
Creamsicle
Creamsicle is lower in Նատրիում (difference - 57mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Creamsicle
Creamsicle is lower in Խոլեստերին (difference - 18mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Creamsicle
Creamsicle is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 17.24g)
Which food is lower in glycemic index?
Creamsicle
Creamsicle is lower in glycemic index (difference - 45)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Dove milk chocolate - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168804/nutrients
  2. Creamsicle - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170267/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: