Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Dove milk chocolate և Flan սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Dove milk chocolate vs Flan infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +566.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +1287.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -85.4%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 48% 42% 0% 0% 0% 9% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 8% 3% 0% 1% 14% 57% 2% 5% 1% 117%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +566.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +1287.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -85.4%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
7
Flan
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 18% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +58.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +53.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +384.5%
6% 32% 60%
Սպիտակուցներ: 5.94 գ
Ճարպեր: 31.72 գ
Ածխաջրեր: 59.78 գ
Ջուր: 1.61 գ
Այլ: 0.95 գ
92% 8%
Սպիտակուցներ: 0 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 91.6 գ
Ջուր: 7.8 գ
Այլ: 0.6 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +58.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +53.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +384.5%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Dove milk chocolate Flan
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Dove milk chocolate Flan Opinion
Զուտ ածխաջրեր 57.38g 91.6g Flan
Սպիտակուցներ 5.94g 0g Dove milk chocolate
Ճարպեր 31.72g 0g Dove milk chocolate
Ածխաջրեր 59.78g 91.6g Flan
Կալորիականություն 546kcal 348kcal Dove milk chocolate
Շաքար 55.45g Flan
Բջջանյութ(Fiber) 2.4g 0g Dove milk chocolate
Կալցիում 160mg 24mg Dove milk chocolate
Երկաթ 1.11mg 0.08mg Dove milk chocolate
Ֆոսֆոր 1mg Flan
Կալիում 153mg Flan
Նատրիում 63mg 432mg Dove milk chocolate
Ցինկ 0.04mg Flan
Պղինձ 0.015mg Flan
Մանգան 0.007mg Flan
Սելեն 21.3µg Flan
Վիտամին A 292IU 0IU Dove milk chocolate
Վիտամին C 0.8mg 0mg Dove milk chocolate
Խոլեստերին 18mg 0mg Flan
Տրանս ճարպ 0.246g Flan
Հագեցած ճարպ 19.24g Flan

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Dove milk chocolate Flan
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
2%
Dove milk chocolate
0%
Flan
Mineral Summary Score
10%
Dove milk chocolate
20%
Flan

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Flan
Flan is lower in Շաքար (difference - 55.45g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Flan
Flan is lower in Խոլեստերին (difference - 18mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Flan
Flan is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 19.24g)
Which food is richer in minerals?
Flan
Flan is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Flan
Flan is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Նատրիում?
Dove milk chocolate
Dove milk chocolate is lower in Նատրիում (difference - 369mg)
Which food is lower in glycemic index?
Dove milk chocolate
Dove milk chocolate is lower in glycemic index (difference - 21)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Dove milk chocolate - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168804/nutrients
  2. Flan - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169602/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: