Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Dove milk chocolate և Pectin սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Dove milk chocolate vs Pectin infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +2185.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -68.5%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +144.1%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 48% 42% 0% 0% 0% 9% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 3% 102% 1% 1% 1% 27% 13% 140% 10% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +2185.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -68.5%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +144.1%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
7
Pectin
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +9633.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 18% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 1% 0% 0% 0% 2% 14% 1% 7% 3% 1% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +9633.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +1880%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +10473.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +216.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +51.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +440.4%
6% 32% 60%
Սպիտակուցներ: 5.94 գ
Ճարպեր: 31.72 գ
Ածխաջրեր: 59.78 գ
Ջուր: 1.61 գ
Այլ: 0.95 գ
90% 9%
Սպիտակուցներ: 0.3 գ
Ճարպեր: 0.3 գ
Ածխաջրեր: 90.4 գ
Ջուր: 8.7 գ
Այլ: 0.3 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +1880%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +10473.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +216.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +51.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +440.4%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -99.7%
100%
Հագեցած ճարպ: 19.24 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
33% 7% 60%
Հագեցած ճարպ: 0.05 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.01 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.09 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -99.7%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Dove milk chocolate Pectin
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Dove milk chocolate Pectin Opinion
Զուտ ածխաջրեր 57.38g 81.8g Pectin
Սպիտակուցներ 5.94g 0.3g Dove milk chocolate
Ճարպեր 31.72g 0.3g Dove milk chocolate
Ածխաջրեր 59.78g 90.4g Pectin
Կալորիականություն 546kcal 325kcal Dove milk chocolate
Շաքար 55.45g Pectin
Բջջանյութ(Fiber) 2.4g 8.6g Pectin
Կալցիում 160mg 7mg Dove milk chocolate
Երկաթ 1.11mg 2.71mg Pectin
Մագնեզիում 1mg Pectin
Ֆոսֆոր 2mg Pectin
Կալիում 7mg Pectin
Նատրիում 63mg 200mg Dove milk chocolate
Ցինկ 0.47mg Pectin
Պղինձ 0.42mg Pectin
Մանգան 0.07mg Pectin
Վիտամին A 292IU 3IU Dove milk chocolate
Վիտամին C 0.8mg 0mg Dove milk chocolate
Վիտամին B1 0.008mg Pectin
Վիտամին B2 0.06mg Pectin
Վիտամին B3 0.005mg Pectin
Վիտամին B5 0.11mg Pectin
Վիտամին B6 0.01mg Pectin
Folate, total 1µg Pectin
Խոլեստերին 18mg 0mg Pectin
Տրանս ճարպ 0.246g Pectin
Հագեցած ճարպ 19.24g 0.05g Pectin
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.01g Pectin
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.09g Pectin

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Dove milk chocolate Pectin
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
2%
Dove milk chocolate
2%
Pectin
Mineral Summary Score
10%
Dove milk chocolate
29%
Pectin

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Pectin
Pectin is lower in Շաքար (difference - 55.45g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Pectin
Pectin is lower in Խոլեստերին (difference - 18mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Pectin
Pectin is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 19.19g)
Which food is lower in glycemic index?
Pectin
Pectin is lower in glycemic index (difference - 45)
Which food is richer in minerals?
Pectin
Pectin is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Pectin
Pectin is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Նատրիում?
Dove milk chocolate
Dove milk chocolate is lower in Նատրիում (difference - 137mg)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Dove milk chocolate - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168804/nutrients
  2. Pectin - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168821/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: