Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Dove milk chocolate և Whatchamacallit սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Dove milk chocolate vs Whatchamacallit infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +35.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -78.9%
հավասար Երկաթ - 1.13
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 48% 42% 0% 0% 0% 9% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 36% 43% 20% 60% 27% 39% 12% 40% 44% 4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +35.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -78.9%
հավասար Երկաթ - 1.13

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +117.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +12.5%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 18% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 9% 26% 0% 3% 28% 49% 47% 16% 10% 14% 47% 14% 11%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +117.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +12.5%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +34%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +35.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +88.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +111.6%
հավասար Ածխաջրեր - 63.23
6% 32% 60%
Սպիտակուցներ: 5.94 գ
Ճարպեր: 31.72 գ
Ածխաջրեր: 59.78 գ
Ջուր: 1.61 գ
Այլ: 0.95 գ
8% 24% 63% 3% 2%
Սպիտակուցներ: 8.04 գ
Ճարպեր: 23.68 գ
Ածխաջրեր: 63.23 գ
Ջուր: 3.04 գ
Այլ: 2.01 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +34%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +35.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +88.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +111.6%
հավասար Ածխաջրեր - 63.23

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -11.4%
100%
Հագեցած ճարպ: 19.24 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
79% 17% 4%
Հագեցած ճարպ: 17.04 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 3.78 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.83 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -11.4%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Dove milk chocolate Whatchamacallit
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Dove milk chocolate Whatchamacallit Opinion
Զուտ ածխաջրեր 57.38g 61.33g Whatchamacallit
Սպիտակուցներ 5.94g 8.04g Whatchamacallit
Ճարպեր 31.72g 23.68g Dove milk chocolate
Ածխաջրեր 59.78g 63.23g Whatchamacallit
Կալորիականություն 546kcal 494kcal Dove milk chocolate
Շաքար 55.45g 48.86g Whatchamacallit
Բջջանյութ(Fiber) 2.4g 1.9g Dove milk chocolate
Կալցիում 160mg 118mg Dove milk chocolate
Երկաթ 1.11mg 1.13mg Whatchamacallit
Մագնեզիում 28mg Whatchamacallit
Ֆոսֆոր 138mg Whatchamacallit
Կալիում 303mg Whatchamacallit
Նատրիում 63mg 299mg Dove milk chocolate
Ցինկ 0.43mg Whatchamacallit
Պղինձ 0.12mg Whatchamacallit
Մանգան 0.33mg Whatchamacallit
Սելեն 0.7µg Whatchamacallit
Վիտամին A 292IU 134IU Dove milk chocolate
Վիտամին A, RAE 38µg Whatchamacallit
Վիտամին E 1.27mg Whatchamacallit
Վիտամին C 0.8mg 0.9mg Whatchamacallit
Վիտամին B1 0.11mg Whatchamacallit
Վիտամին B2 0.21mg Whatchamacallit
Վիտամին B3 2.47mg Whatchamacallit
Վիտամին B5 0.26mg Whatchamacallit
Վիտամին B6 0.04mg Whatchamacallit
Folate, total 18µg Whatchamacallit
Վիտամին B12 0.37µg Whatchamacallit
Choline, total 25mg Whatchamacallit
Վիտամին K 4.3µg Whatchamacallit
Խոլեստերին 18mg 12mg Whatchamacallit
Տրանս ճարպ 0.246g 0.12g Whatchamacallit
Հագեցած ճարպ 19.24g 17.04g Whatchamacallit
Մոնոչհագեցած ճարպ 3.78g Whatchamacallit
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.83g Whatchamacallit

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Dove milk chocolate Whatchamacallit
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
2%
Dove milk chocolate
21%
Whatchamacallit
Mineral Summary Score
10%
Dove milk chocolate
32%
Whatchamacallit

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Whatchamacallit
Whatchamacallit is lower in Շաքար (difference - 6.59g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Whatchamacallit
Whatchamacallit is lower in Խոլեստերին (difference - 6mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Whatchamacallit
Whatchamacallit is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 2.2g)
Which food is lower in glycemic index?
Whatchamacallit
Whatchamacallit is lower in glycemic index (difference - 45)
Which food is richer in minerals?
Whatchamacallit
Whatchamacallit is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Whatchamacallit
Whatchamacallit is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Նատրիում?
Dove milk chocolate
Dove milk chocolate is lower in Նատրիում (difference - 236mg)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Dove milk chocolate - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168804/nutrients
  2. Whatchamacallit - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168770/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: