Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Whatchamacallit և Twix սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Whatchamacallit vs Twix infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +11.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +39.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +31.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +62.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +20.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -33.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +146.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +64.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +514.3%
հավասար Մագնեզիում - 27
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 36% 43% 20% 60% 27% 39% 12% 40% 44% 4%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 32% 31% 20% 45% 17% 26% 29% 66% 36% 24%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +11.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +39.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +31.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +62.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +20.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -33.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +146.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +64.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +514.3%
հավասար Մագնեզիում - 27

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
4
Twix
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +71.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +50%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +122.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +60%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +12.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +40.9%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +44.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +30.2%
հավասար Վիտամին B2 - 0.208
հավասար Վիտամին B5 - 0.265
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 9% 26% 0% 3% 28% 49% 47% 16% 10% 14% 47% 11%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 5% 15% 0% 2% 39% 48% 21% 16% 6% 20% 42% 14%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +71.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +50%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +122.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +60%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +12.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +40.9%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +44.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +30.2%
հավասար Վիտամին B2 - 0.208
հավասար Վիտամին B5 - 0.265

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +63.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +66.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +39.1%
հավասար Ճարպեր - 24.85
հավասար Ածխաջրեր - 64.8
8% 24% 63% 3% 2%
Սպիտակուցներ: 8.04 գ
Ճարպեր: 23.68 գ
Ածխաջրեր: 63.23 գ
Ջուր: 3.04 գ
Այլ: 2.01 գ
5% 25% 65% 4%
Սպիտակուցներ: 4.91 գ
Ճարպեր: 24.85 գ
Ածխաջրեր: 64.8 գ
Ջուր: 4.23 գ
Այլ: 1.21 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +63.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +66.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +39.1%
հավասար Ճարպեր - 24.85
հավասար Ածխաջրեր - 64.8

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -10.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +26.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +32.2%
79% 17% 4%
Հագեցած ճարպ: 17.04 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 3.78 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.83 գ
84% 13% 3%
Հագեցած ճարպ: 18.96 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.988 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.628 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -10.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +26.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +32.2%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Whatchamacallit Twix
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in minerals ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Whatchamacallit Twix Opinion
Զուտ ածխաջրեր 61.33g 63.7g Twix
Սպիտակուցներ 8.04g 4.91g Whatchamacallit
Ճարպեր 23.68g 24.85g Twix
Ածխաջրեր 63.23g 64.8g Twix
Կալորիականություն 494kcal 502kcal Twix
Շաքար 48.86g 48.25g Twix
Բջջանյութ(Fiber) 1.9g 1.1g Whatchamacallit
Կալցիում 118mg 106mg Whatchamacallit
Երկաթ 1.13mg 0.81mg Whatchamacallit
Մագնեզիում 28mg 27mg Whatchamacallit
Ֆոսֆոր 138mg 105mg Whatchamacallit
Կալիում 303mg 186mg Whatchamacallit
Նատրիում 299mg 198mg Twix
Ցինկ 0.43mg 1.06mg Twix
Պղինձ 0.12mg 0.197mg Twix
Մանգան 0.33mg 0.273mg Whatchamacallit
Սելեն 0.7µg 4.3µg Twix
Վիտամին A 134IU 67IU Whatchamacallit
Վիտամին A, RAE 38µg 20µg Whatchamacallit
Վիտամին E 1.27mg 0.74mg Whatchamacallit
Վիտամին C 0.9mg 0.6mg Whatchamacallit
Վիտամին B1 0.11mg 0.155mg Twix
Վիտամին B2 0.21mg 0.208mg Whatchamacallit
Վիտամին B3 2.47mg 1.109mg Whatchamacallit
Վիտամին B5 0.26mg 0.265mg Twix
Վիտամին B6 0.04mg 0.025mg Whatchamacallit
Folate, total 18µg 26µg Twix
Վիտամին B12 0.37µg 0.33µg Whatchamacallit
Վիտամին K 4.3µg 5.6µg Twix
Խոլեստերին 12mg 7mg Twix
Տրանս ճարպ 0.12g 0.342g Whatchamacallit
Հագեցած ճարպ 17.04g 18.96g Whatchamacallit
Մոնոչհագեցած ճարպ 3.78g 2.988g Whatchamacallit
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.83g 0.628g Whatchamacallit

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Whatchamacallit Twix
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
21%
Whatchamacallit
19%
Twix
Mineral Summary Score
32%
Whatchamacallit
32%
Twix

Comparison summary

Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Whatchamacallit
Whatchamacallit is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 1.92g)
Which food is lower in glycemic index?
Whatchamacallit
Whatchamacallit is lower in glycemic index (difference - 44)
Which food is richer in minerals?
Whatchamacallit
Whatchamacallit is relatively richer in minerals
Which food is lower in Շաքար?
Twix
Twix is lower in Շաքար (difference - 0.61g)
Which food is lower in Նատրիում?
Twix
Twix is lower in Նատրիում (difference - 101mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Twix
Twix is lower in Խոլեստերին (difference - 5mg)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Whatchamacallit - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168770/nutrients
  2. Twix - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168768/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: