Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Dove milk chocolate և York peppermint pattie սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Dove milk chocolate vs York peppermint pattie infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +1354.5%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +20.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -55.6%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 48% 42% 0% 0% 0% 9% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 4% 35% 0% 0% 10% 4% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +1354.5%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +20.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -55.6%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +4071.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 18% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +4071.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +171.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +342.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +53.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +35.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +460.9%
6% 32% 60%
Սպիտակուցներ: 5.94 գ
Ճարպեր: 31.72 գ
Ածխաջրեր: 59.78 գ
Ջուր: 1.61 գ
Այլ: 0.95 գ
2% 7% 81% 9%
Սպիտակուցներ: 2.19 գ
Ճարպեր: 7.17 գ
Ածխաջրեր: 80.99 գ
Ջուր: 9.03 գ
Այլ: 0.62 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +171.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +342.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +53.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +35.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +460.9%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -77.4%
100%
Հագեցած ճարպ: 19.24 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
89% 8% 2%
Հագեցած ճարպ: 4.34 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.41 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.11 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -77.4%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Dove milk chocolate York peppermint pattie
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in Շաքար ok
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Dove milk chocolate York peppermint pattie Opinion
Զուտ ածխաջրեր 57.38g 78.99g York peppermint pattie
Սպիտակուցներ 5.94g 2.19g Dove milk chocolate
Ճարպեր 31.72g 7.17g Dove milk chocolate
Ածխաջրեր 59.78g 80.99g York peppermint pattie
Կալորիականություն 546kcal 384kcal Dove milk chocolate
Շաքար 55.45g 63.78g Dove milk chocolate
Բջջանյութ(Fiber) 2.4g 2g Dove milk chocolate
Կալցիում 160mg 11mg Dove milk chocolate
Երկաթ 1.11mg 0.92mg Dove milk chocolate
Կալիում 111mg York peppermint pattie
Նատրիում 63mg 28mg York peppermint pattie
Վիտամին A 292IU 7IU Dove milk chocolate
Վիտամին C 0.8mg 0mg Dove milk chocolate
Խոլեստերին 18mg 1mg York peppermint pattie
Տրանս ճարպ 0.246g York peppermint pattie
Հագեցած ճարպ 19.24g 4.34g York peppermint pattie
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.41g York peppermint pattie
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.11g York peppermint pattie

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Dove milk chocolate York peppermint pattie
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
2%
Dove milk chocolate
0%
York peppermint pattie
Mineral Summary Score
10%
Dove milk chocolate
5%
York peppermint pattie

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
York peppermint pattie
York peppermint pattie is lower in Նատրիում (difference - 35mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
York peppermint pattie
York peppermint pattie is lower in Խոլեստերին (difference - 17mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
York peppermint pattie
York peppermint pattie is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 14.9g)
Which food is lower in glycemic index?
York peppermint pattie
York peppermint pattie is lower in glycemic index (difference - 45)
Which food is lower in Շաքար?
Dove milk chocolate
Dove milk chocolate is lower in Շաքար (difference - 8.33g)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Dove milk chocolate - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168804/nutrients
  2. York peppermint pattie - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167982/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: