Foodstruct Advanced Nutrition Search | Diet Analysis | Glycemic index chart | Insulin index chart | Blog

Համեմատել Fireweed և Brunost սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

What are the main differences between Fireweed and Brunost?

  • Fireweed is richer in Մանգան, Վիտամին B6, Folate, and total, yet Brunost is richer in Վիտամին B12, Վիտամին B2, Ֆոսֆոր, Բջջանյութ(Fiber), Վիտամին B5, and Կալիում.
  • Fireweed's daily need coverage for Մանգան is 290% higher.
  • Fireweed has 22 times more Folate, total than Brunost. Fireweed has 112µg of Folate, total, while Brunost has 5µg.

We used Fireweed, leaves, raw and Cheese, gjetost types in this comparison.

Infographic

Fireweed vs Brunost infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +361.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +122.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -94.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +133.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +300%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +311.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +185.2%
հավասար Կալցիում - 400
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 129% 90% 112% 47% 44% 5% 73% 107%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 120% 20% 50% 191% 125% 79% 32% 27%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +361.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +122.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -94.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +133.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +300%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +311.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +185.2%
հավասար Կալցիում - 400

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +223.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +474.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +133.2%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +2140%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +854.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +908.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +147.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 216% 0% 0% 8% 9% 32% 88% 82% 146% 85% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 67% 0% 0% 0% 79% 319% 16% 202% 63% 4% 303% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +223.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +474.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +133.2%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +2140%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +854.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +908.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +147.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Fireweed Brunost
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in glycemic index ok
Lower in Շաքար Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Fireweed Brunost Opinion
Զուտ ածխաջրեր 8.62g 42.65g Brunost
Սպիտակուցներ 4.71g 9.65g Brunost
Ճարպեր 2.75g 29.51g Brunost
Ածխաջրեր 19.22g 42.65g Brunost
Կալորիականություն 103kcal 466kcal Brunost
Օսլա g g
Ֆրուկտոզա g g
Շաքար g g
Բջջանյութ(Fiber) 10.6g 0g Fireweed
Կալցիում 429mg 400mg Fireweed
Երկաթ 2.4mg 0.52mg Fireweed
Մագնեզիում 156mg 70mg Fireweed
Ֆոսֆոր 108mg 444mg Brunost
Կալիում 494mg 1409mg Brunost
Նատրիում 34mg 600mg Fireweed
Ցինկ 2.66mg 1.14mg Fireweed
Պղինձ 0.32mg 0.08mg Fireweed
Վիտամին A 3598IU 1113IU Fireweed
Վիտամին E mg mg
Վիտամին D 0IU IU Fireweed
Վիտամին D 0µg µg Fireweed
Վիտամին C 2.2mg 0mg Fireweed
Վիտամին B1 0.033mg 0.315mg Brunost
Վիտամին B2 0.137mg 1.382mg Brunost
Վիտամին B3 4.674mg 0.813mg Fireweed
Վիտամին B5 1.356mg 3.351mg Brunost
Վիտամին B6 0.632mg 0.271mg Fireweed
Folate, total 112µg 5µg Fireweed
Վիտամին B12 0µg 2.42µg Brunost
Վիտամին K µg µg
Տրիպտոֆան mg 0.135mg Brunost
Տրեոնին mg 0.393mg Brunost
Իզոլեյցին mg 0.519mg Brunost
Լեյցին mg 0.992mg Brunost
Լիզին mg 0.814mg Brunost
Մեթիոնին mg 0.318mg Brunost
Ֆենիլալանին mg 0.54mg Brunost
Վալին mg 0.765mg Brunost
Հիստիդին mg 0.293mg Brunost
Խոլեստերին 0mg 94mg Fireweed
Տրանս ճարպ 0g g Brunost
Հագեցած ճարպ g 19.16g Fireweed
Մոնոչհագեցած ճարպ g 7.879g Brunost
Պոլիչհագեցած ճարպ g 0.938g Brunost

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Fireweed Brunost
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
55
Fireweed
87
Brunost
Mineral Summary Score
75
Fireweed
80
Brunost

Macronutrients Comparison

Macronutrient comparison charts compare the amount of protein, total fats and total carbohydrates in 300 grams of the food. The displayed values show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Protein
28%
Fireweed
58%
Brunost
Carbohydrates
19%
Fireweed
43%
Brunost
Fats
13%
Fireweed
136%
Brunost

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Fireweed
Fireweed is lower in Նատրիում (difference - 566mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Fireweed
Fireweed is lower in Խոլեստերին (difference - 94mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Fireweed
Fireweed is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 19.16g)
Which food is lower in glycemic index?
Fireweed
Fireweed is lower in glycemic index (difference - 27)
Which food contains less Շաքար?
?
The foods are relatively equal in Շաքար ( g)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($3)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Fireweed - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169399/nutrients
  2. Brunost - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/171240/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: