Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Fireweed և Brunost սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Fireweed vs Brunost infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +361.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +122.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -94.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +133.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +300%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +16660%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +311.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +185.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +1511.1%
հավասար Կալցիում - 400
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 129% 90% 112% 47% 44% 5% 73% 107% 875% 5%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 120% 20% 50% 191% 125% 79% 32% 27% 6% 80%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +361.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +122.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -94.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +133.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +300%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +16660%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +311.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +185.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +1511.1%
հավասար Կալցիում - 400

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +223.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +474.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +133.2%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +2140%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +854.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +908.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +147.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 216% 0% 0% 8% 9% 32% 88% 82% 146% 85% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 67% 0% 0% 0% 79% 319% 16% 202% 63% 4% 303% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +223.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +474.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +133.2%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +2140%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +854.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +908.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +147.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +426.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +104.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +973.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +121.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +87%
5% 3% 19% 71% 3%
Սպիտակուցներ: 4.71 գ
Ճարպեր: 2.75 գ
Ածխաջրեր: 19.22 գ
Ջուր: 70.78 գ
Այլ: 2.54 գ
10% 30% 43% 13% 5%
Սպիտակուցներ: 9.65 գ
Ճարպեր: 29.51 գ
Ածխաջրեր: 42.65 գ
Ջուր: 13.44 գ
Այլ: 4.75 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +426.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +104.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +973.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +121.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +87%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Fireweed Brunost
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in Շաքար Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Fireweed Brunost Opinion
Զուտ ածխաջրեր 8.62g 42.65g Brunost
Սպիտակուցներ 4.71g 9.65g Brunost
Ճարպեր 2.75g 29.51g Brunost
Ածխաջրեր 19.22g 42.65g Brunost
Կալորիականություն 103kcal 466kcal Brunost
Բջջանյութ(Fiber) 10.6g 0g Fireweed
Կալցիում 429mg 400mg Fireweed
Երկաթ 2.4mg 0.52mg Fireweed
Մագնեզիում 156mg 70mg Fireweed
Ֆոսֆոր 108mg 444mg Brunost
Կալիում 494mg 1409mg Brunost
Նատրիում 34mg 600mg Fireweed
Ցինկ 2.66mg 1.14mg Fireweed
Պղինձ 0.32mg 0.08mg Fireweed
Մանգան 6.704mg 0.04mg Fireweed
Սելեն 0.9µg 14.5µg Brunost
Վիտամին A 3598IU 1113IU Fireweed
Վիտամին A, RAE 180µg 334µg Brunost
Վիտամին C 2.2mg 0mg Fireweed
Վիտամին B1 0.033mg 0.315mg Brunost
Վիտամին B2 0.137mg 1.382mg Brunost
Վիտամին B3 4.674mg 0.813mg Fireweed
Վիտամին B5 1.356mg 3.351mg Brunost
Վիտամին B6 0.632mg 0.271mg Fireweed
Folate, total 112µg 5µg Fireweed
Վիտամին B12 0µg 2.42µg Brunost
Տրիպտոֆան 0.135mg Brunost
Տրեոնին 0.393mg Brunost
Իզոլեյցին 0.519mg Brunost
Լեյցին 0.992mg Brunost
Լիզին 0.814mg Brunost
Մեթիոնին 0.318mg Brunost
Ֆենիլալանին 0.54mg Brunost
Վալին 0.765mg Brunost
Հիստիդին 0.293mg Brunost
Խոլեստերին 0mg 94mg Fireweed
Հագեցած ճարպ 19.16g Fireweed
Մոնոչհագեցած ճարպ 7.879g Brunost
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.938g Brunost

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Fireweed Brunost
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
51%
Fireweed
81%
Brunost
Mineral Summary Score
148%
Fireweed
72%
Brunost

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Fireweed
Fireweed is lower in Նատրիում (difference - 566mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Fireweed
Fireweed is lower in Խոլեստերին (difference - 94mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Fireweed
Fireweed is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 19.16g)
Which food is lower in glycemic index?
Fireweed
Fireweed is lower in glycemic index (difference - 27)
Which food contains less Շաքար?
?
The foods are relatively equal in Շաքար ( g)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($3)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Fireweed - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169399/nutrients
  2. Brunost - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/171240/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: