Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Flan և Almond joy սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Flan vs Almond joy infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +166.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +1487.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +11100%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +66%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -67.1%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 8% 3% 0% 1% 14% 57% 2% 5% 1% 117%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 20% 48% 0% 48% 23% 19% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +166.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +1487.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +11100%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +66%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -67.1%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Flan
7
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 3% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +53.9%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +105%
հավասար Ջուր - 8.2
92% 8%
Սպիտակուցներ: 0 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 91.6 գ
Ջուր: 7.8 գ
Այլ: 0.6 գ
4% 27% 60% 8%
Սպիտակուցներ: 4.13 գ
Ճարպեր: 26.93 գ
Ածխաջրեր: 59.51 գ
Ջուր: 8.2 գ
Այլ: 1.23 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +53.9%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +105%
հավասար Ջուր - 8.2

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Flan Almond joy
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in vitamins ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Flan Almond joy Opinion
Զուտ ածխաջրեր 91.6g 54.51g Flan
Սպիտակուցներ 0g 4.13g Almond joy
Ճարպեր 0g 26.93g Almond joy
Ածխաջրեր 91.6g 59.51g Flan
Կալորիականություն 348kcal 479kcal Almond joy
Շաքար 48.34g Flan
Բջջանյութ(Fiber) 0g 5g Almond joy
Կալցիում 24mg 64mg Almond joy
Երկաթ 0.08mg 1.27mg Almond joy
Ֆոսֆոր 1mg 112mg Almond joy
Կալիում 153mg 254mg Almond joy
Նատրիում 432mg 142mg Almond joy
Ցինկ 0.04mg Flan
Պղինձ 0.015mg Flan
Մանգան 0.007mg Flan
Սելեն 21.3µg Flan
Վիտամին A 0IU 42IU Almond joy
Վիտամին C 0mg 0.7mg Almond joy
Խոլեստերին 0mg 4mg Flan
Հագեցած ճարպ 17.59g Flan
Մոնոչհագեցած ճարպ 5.26g Almond joy
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.18g Almond joy

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Flan Almond joy
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
0%
Flan
0%
Almond joy
Mineral Summary Score
20%
Flan
16%
Almond joy

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Flan
Flan is lower in Շաքար (difference - 48.34g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Flan
Flan is lower in Խոլեստերին (difference - 4mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Flan
Flan is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 17.59g)
Which food is richer in vitamins?
Flan
Flan is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Նատրիում?
Almond joy
Almond joy is lower in Նատրիում (difference - 290mg)
Which food is lower in glycemic index?
Almond joy
Almond joy is lower in glycemic index (difference - 66)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Flan - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169602/nutrients
  2. Almond joy - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167562/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: