Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Flan և Gelatin dessert սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Flan vs Gelatin dessert infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +700%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +2085.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +300%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +217.9%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +62.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +14000%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +686.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +57.1%
հավասար Նատրիում - 466
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 8% 3% 0% 1% 14% 57% 2% 5% 1% 117%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 1% 5% 2% 61% 1% 61% 1% 40% 2% 37%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +700%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +2085.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +300%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +217.9%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +62.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +14000%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +686.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +57.1%
հավասար Նատրիում - 466

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Flan
0
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 1% 10% 1% 1% 1% 3% 0% 2% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +680%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +16.7%
հավասար Ածխաջրեր - 90.5
92% 8%
Սպիտակուցներ: 0 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 91.6 գ
Ջուր: 7.8 գ
Այլ: 0.6 գ
8% 91%
Սպիտակուցներ: 7.8 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 90.5 գ
Ջուր: 1 գ
Այլ: 0.7 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +680%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +16.7%
հավասար Ածխաջրեր - 90.5

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Flan Gelatin dessert
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Flan Gelatin dessert Opinion
Զուտ ածխաջրեր 91.6g 90.5g Flan
Սպիտակուցներ 0g 7.8g Gelatin dessert
Ածխաջրեր 91.6g 90.5g Flan
Կալորիականություն 348kcal 381kcal Gelatin dessert
Շաքար 86.04g Flan
Կալցիում 24mg 3mg Flan
Երկաթ 0.08mg 0.13mg Gelatin dessert
Մագնեզիում 0mg 2mg Gelatin dessert
Ֆոսֆոր 1mg 141mg Gelatin dessert
Կալիում 153mg 7mg Flan
Նատրիում 432mg 466mg Flan
Ցինկ 0.04mg 0.01mg Flan
Պղինձ 0.015mg 0.118mg Gelatin dessert
Մանգան 0.007mg 0.011mg Gelatin dessert
Սելեն 21.3µg 6.7µg Flan
Վիտամին B1 0mg 0.003mg Gelatin dessert
Վիտամին B2 0mg 0.041mg Gelatin dessert
Վիտամին B3 0mg 0.009mg Gelatin dessert
Վիտամին B5 0mg 0.014mg Gelatin dessert
Վիտամին B6 0mg 0.001mg Gelatin dessert
Folate, total 0µg 3µg Gelatin dessert
Choline, total 3.5mg Gelatin dessert
Տրեոնին 0.151mg Gelatin dessert
Իզոլեյցին 0.118mg Gelatin dessert
Լեյցին 0.251mg Gelatin dessert
Լիզին 0.354mg Gelatin dessert
Մեթիոնին 0.062mg Gelatin dessert
Ֆենիլալանին 0.177mg Gelatin dessert
Վալին 0.213mg Gelatin dessert
Հիստիդին 0.068mg Gelatin dessert

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Flan Gelatin dessert
Low Ճարպեր diet Equal
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
0%
Flan
1%
Gelatin dessert
Mineral Summary Score
20%
Flan
21%
Gelatin dessert

Comparison summary

Which food is lower in glycemic index?
Gelatin dessert
Gelatin dessert is lower in glycemic index (difference - 13)
Which food is richer in vitamins?
Gelatin dessert
Gelatin dessert is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Flan
Flan is lower in Շաքար (difference - 86.04g)
Which food is lower in Նատրիում?
Flan
Flan is lower in Նատրիում (difference - 34mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Flan
Flan is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0g)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Flan - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169602/nutrients
  2. Gelatin dessert - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168775/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: