Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Gelatin dessert և Apricot jam սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Gelatin dessert vs Apricot jam infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +4600%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +18%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +235%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +566.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +276.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +100%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +1000%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -91.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +500%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +263.6%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 1% 5% 2% 61% 1% 61% 1% 40% 2% 37%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 6% 19% 3% 2% 7% 6% 2% 34% 6% 11%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +4600%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +18%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +235%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +566.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +276.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +100%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +1000%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -91.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +500%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +263.6%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +86.4%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +200%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +300%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +42.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +1900%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 1% 10% 1% 1% 1% 3% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 13% 3% 0% 30% 0% 6% 1% 2% 5% 1% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +86.4%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +200%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +300%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +42.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +1900%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +1014.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +40.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +250%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +3350%
8% 91%
Սպիտակուցներ: 7.8 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 90.5 գ
Ջուր: 1 գ
Այլ: 0.7 գ
64% 35%
Սպիտակուցներ: 0.7 գ
Ճարպեր: 0.2 գ
Ածխաջրեր: 64.4 գ
Ջուր: 34.5 գ
Այլ: 0.2 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +1014.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +40.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +250%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +3350%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Gelatin dessert Apricot jam
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Gelatin dessert Apricot jam Opinion
Զուտ ածխաջրեր 90.5g 64.1g Gelatin dessert
Սպիտակուցներ 7.8g 0.7g Gelatin dessert
Ճարպեր 0g 0.2g Apricot jam
Ածխաջրեր 90.5g 64.4g Gelatin dessert
Կալորիականություն 381kcal 242kcal Gelatin dessert
Շաքար 86.04g 43.4g Apricot jam
Բջջանյութ(Fiber) 0g 0.3g Apricot jam
Կալցիում 3mg 20mg Apricot jam
Երկաթ 0.13mg 0.49mg Apricot jam
Մագնեզիում 2mg 4mg Apricot jam
Ֆոսֆոր 141mg 3mg Gelatin dessert
Կալիում 7mg 77mg Apricot jam
Նատրիում 466mg 40mg Apricot jam
Ցինկ 0.01mg 0.06mg Apricot jam
Պղինձ 0.118mg 0.1mg Gelatin dessert
Մանգան 0.011mg 0.04mg Apricot jam
Սելեն 6.7µg 2µg Gelatin dessert
Վիտամին A 0IU 205IU Apricot jam
Վիտամին A, RAE 0µg 10µg Apricot jam
Վիտամին E 0mg 0.13mg Apricot jam
Վիտամին C 0mg 8.8mg Apricot jam
Վիտամին B1 0.003mg 0mg Gelatin dessert
Վիտամին B2 0.041mg 0.022mg Gelatin dessert
Վիտամին B3 0.009mg 0.036mg Apricot jam
Վիտամին B5 0.014mg 0.02mg Apricot jam
Վիտամին B6 0.001mg 0.02mg Apricot jam
Folate, total 3µg 1µg Gelatin dessert
Տրեոնին 0.151mg Gelatin dessert
Իզոլեյցին 0.118mg Gelatin dessert
Լեյցին 0.251mg Gelatin dessert
Լիզին 0.354mg Gelatin dessert
Մեթիոնին 0.062mg Gelatin dessert
Ֆենիլալանին 0.177mg Gelatin dessert
Վալին 0.213mg Gelatin dessert
Հիստիդին 0.068mg Gelatin dessert
Հագեցած ճարպ 0g 0.01g Gelatin dessert

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Gelatin dessert Apricot jam
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
1%
Gelatin dessert
5%
Apricot jam
Mineral Summary Score
21%
Gelatin dessert
9%
Apricot jam

Comparison summary

Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Gelatin dessert
Gelatin dessert is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.01g)
Which food is lower in glycemic index?
Gelatin dessert
Gelatin dessert is lower in glycemic index (difference - 16)
Which food is lower in Շաքար?
Apricot jam
Apricot jam is lower in Շաքար (difference - 42.64g)
Which food is lower in Նատրիում?
Apricot jam
Apricot jam is lower in Նատրիում (difference - 426mg)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Gelatin dessert - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168775/nutrients
  2. Apricot jam - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170645/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: