Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Flan և Gumdrop սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Flan vs Gumdrop infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Flan
5
:
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +700%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +2960%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +25%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +2562.5%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +400%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +∞%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -89.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +42.9%
հավասար Ֆոսֆոր - 1
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 8% 3% 0% 1% 14% 57% 2% 5% 1% 117%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 1% 15% 1% 1% 1% 6% 0% 4% 2% 5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +700%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +2960%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +25%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +2562.5%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +400%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +∞%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -89.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +42.9%
հավասար Ֆոսֆոր - 1

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Flan
0
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 2% 3% 1% 1% 2% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Flan
2
:
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +680%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +500%
հավասար Ածխաջրեր - 98.9
92% 8%
Սպիտակուցներ: 0 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 91.6 գ
Ջուր: 7.8 գ
Այլ: 0.6 գ
99%
Սպիտակուցներ: 0 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 98.9 գ
Ջուր: 1 գ
Այլ: 0.1 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +680%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +500%
հավասար Ածխաջրեր - 98.9

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Flan Gumdrop
Lower in Նատրիում ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Rich in minerals ok
Lower in Խոլեստերին Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Flan Gumdrop Opinion
Զուտ ածխաջրեր 91.6g 98.8g Gumdrop
Ածխաջրեր 91.6g 98.9g Gumdrop
Կալորիականություն 348kcal 396kcal Gumdrop
Շաքար 58.97g Flan
Բջջանյութ(Fiber) 0g 0.1g Gumdrop
Կալցիում 24mg 3mg Flan
Երկաթ 0.08mg 0.4mg Gumdrop
Մագնեզիում 0mg 1mg Gumdrop
Ֆոսֆոր 1mg 1mg
Կալիում 153mg 5mg Flan
Նատրիում 432mg 44mg Gumdrop
Ցինկ 0.04mg 0mg Flan
Պղինձ 0.015mg 0.012mg Flan
Մանգան 0.007mg 0.01mg Gumdrop
Սելեն 21.3µg 0.8µg Flan
Վիտամին B1 0mg 0.006mg Gumdrop
Վիտամին B2 0mg 0.013mg Gumdrop
Վիտամին B3 0mg 0.01mg Gumdrop
Վիտամին B5 0mg 0.012mg Gumdrop
Վիտամին B6 0mg 0.005mg Gumdrop

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Flan Gumdrop
Low Ճարպեր diet Equal
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
0%
Flan
1%
Gumdrop
Mineral Summary Score
20%
Flan
3%
Gumdrop

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Gumdrop
Gumdrop is lower in Նատրիում (difference - 388mg)
Which food is richer in vitamins?
Gumdrop
Gumdrop is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Flan
Flan is lower in Շաքար (difference - 58.97g)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Flan
Flan is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0g)
Which food is lower in glycemic index?
Flan
Flan is lower in glycemic index (difference - 12)
Which food is cheaper?
Flan
Flan is cheaper (difference - $1.6)
Which food is richer in minerals?
Flan
Flan is relatively richer in minerals
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Flan - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169602/nutrients
  2. Gumdrop - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167989/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: