Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Gelatin dessert և After eight սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Gelatin dessert vs After eight infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +333.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +338.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -99.8%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 1% 5% 2% 61% 1% 61% 1% 40% 2% 37%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 4% 22% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +333.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +338.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -99.8%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 1% 10% 1% 1% 1% 3% 0% 2% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +367.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +13.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +16.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +530%
8% 91%
Սպիտակուցներ: 7.8 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 90.5 գ
Ջուր: 1 գ
Այլ: 0.7 գ
2% 12% 80% 6%
Սպիտակուցներ: 1.67 գ
Ճարպեր: 11.9 գ
Ածխաջրեր: 79.53 գ
Ջուր: 6.3 գ
Այլ: 0.6 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +367.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +13.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +16.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +530%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Gelatin dessert After eight
Rich in minerals ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Gelatin dessert After eight Opinion
Զուտ ածխաջրեր 90.5g 77.13g Gelatin dessert
Սպիտակուցներ 7.8g 1.67g Gelatin dessert
Ճարպեր 0g 11.9g After eight
Ածխաջրեր 90.5g 79.53g Gelatin dessert
Կալորիականություն 381kcal 432kcal After eight
Շաքար 86.04g 66.6g After eight
Բջջանյութ(Fiber) 0g 2.4g After eight
Կալցիում 3mg 13mg After eight
Երկաթ 0.13mg 0.57mg After eight
Մագնեզիում 2mg Gelatin dessert
Ֆոսֆոր 141mg Gelatin dessert
Կալիում 7mg Gelatin dessert
Նատրիում 466mg 1mg After eight
Ցինկ 0.01mg Gelatin dessert
Պղինձ 0.118mg Gelatin dessert
Մանգան 0.011mg Gelatin dessert
Սելեն 6.7µg Gelatin dessert
Վիտամին B1 0.003mg Gelatin dessert
Վիտամին B2 0.041mg Gelatin dessert
Վիտամին B3 0.009mg Gelatin dessert
Վիտամին B5 0.014mg Gelatin dessert
Վիտամին B6 0.001mg Gelatin dessert
Folate, total 3µg Gelatin dessert
Choline, total 3.5mg Gelatin dessert
Տրեոնին 0.151mg Gelatin dessert
Իզոլեյցին 0.118mg Gelatin dessert
Լեյցին 0.251mg Gelatin dessert
Լիզին 0.354mg Gelatin dessert
Մեթիոնին 0.062mg Gelatin dessert
Ֆենիլալանին 0.177mg Gelatin dessert
Վալին 0.213mg Gelatin dessert
Հիստիդին 0.068mg Gelatin dessert
Հագեցած ճարպ 0g 8.33g Gelatin dessert

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Gelatin dessert After eight
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
1%
Gelatin dessert
0%
After eight
Mineral Summary Score
21%
Gelatin dessert
3%
After eight

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Gelatin dessert
Gelatin dessert is relatively richer in minerals
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Gelatin dessert
Gelatin dessert is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 8.33g)
Which food is richer in vitamins?
Gelatin dessert
Gelatin dessert is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
After eight
After eight is lower in Շաքար (difference - 19.44g)
Which food is lower in Նատրիում?
After eight
After eight is lower in Նատրիում (difference - 465mg)
Which food is lower in glycemic index?
After eight
After eight is lower in glycemic index (difference - 53)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Gelatin dessert - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168775/nutrients
  2. After eight - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168766/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: