Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Gelatin dessert և Tabletop Sweeteners սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Gelatin dessert vs Tabletop Sweeteners infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +200%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +18.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +218.9%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +1240%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -99.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +800%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 1% 5% 2% 61% 1% 61% 1% 40% 2% 37%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 1% 5% 0% 0% 0% 1% 3% 13% 0% 3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +200%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +18.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +218.9%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +1240%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -99.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +800%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +105%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 1% 10% 1% 1% 1% 3% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +105%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +18.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +2290%
8% 91%
Սպիտակուցներ: 7.8 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 90.5 գ
Ջուր: 1 գ
Այլ: 0.7 գ
76% 24%
Սպիտակուցներ: 0 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 76.1 գ
Ջուր: 23.9 գ
Այլ: 0 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +18.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +2290%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Gelatin dessert Tabletop Sweeteners
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in Հագեցած ճարպ Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Gelatin dessert Tabletop Sweeteners Opinion
Զուտ ածխաջրեր 90.5g 76g Gelatin dessert
Սպիտակուցներ 7.8g 0g Gelatin dessert
Ածխաջրեր 90.5g 76.1g Gelatin dessert
Կալորիականություն 381kcal 279kcal Gelatin dessert
Շաքար 86.04g 76g Tabletop Sweeteners
Բջջանյութ(Fiber) 0g 0.1g Tabletop Sweeteners
Կալցիում 3mg 1mg Gelatin dessert
Երկաթ 0.13mg 0.11mg Gelatin dessert
Մագնեզիում 2mg 0mg Gelatin dessert
Ֆոսֆոր 141mg 0mg Gelatin dessert
Կալիում 7mg 0mg Gelatin dessert
Նատրիում 466mg 2mg Tabletop Sweeteners
Ցինկ 0.01mg 0.09mg Tabletop Sweeteners
Պղինձ 0.118mg 0.037mg Gelatin dessert
Մանգան 0.011mg Gelatin dessert
Սելեն 6.7µg 0.5µg Gelatin dessert
Վիտամին B1 0.003mg 0mg Gelatin dessert
Վիտամին B2 0.041mg 0.02mg Gelatin dessert
Վիտամին B3 0.009mg 0mg Gelatin dessert
Վիտամին B5 0.014mg Gelatin dessert
Վիտամին B6 0.001mg 0mg Gelatin dessert
Folate, total 3µg 0µg Gelatin dessert
Տրեոնին 0.151mg Gelatin dessert
Իզոլեյցին 0.118mg Gelatin dessert
Լեյցին 0.251mg Gelatin dessert
Լիզին 0.354mg Gelatin dessert
Մեթիոնին 0.062mg Gelatin dessert
Ֆենիլալանին 0.177mg Gelatin dessert
Վալին 0.213mg Gelatin dessert
Հիստիդին 0.068mg Gelatin dessert

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Gelatin dessert Tabletop Sweeteners
Low Ճարպեր diet Equal
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
1%
Gelatin dessert
0%
Tabletop Sweeteners
Mineral Summary Score
21%
Gelatin dessert
2%
Tabletop Sweeteners

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Tabletop Sweeteners
Tabletop Sweeteners is lower in Շաքար (difference - 10.04g)
Which food is lower in Նատրիում?
Tabletop Sweeteners
Tabletop Sweeteners is lower in Նատրիում (difference - 464mg)
Which food is lower in glycemic index?
Tabletop Sweeteners
Tabletop Sweeteners is lower in glycemic index (difference - 29)
Which food is richer in minerals?
Gelatin dessert
Gelatin dessert is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Gelatin dessert
Gelatin dessert is relatively richer in vitamins
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food contains less Հագեցած ճարպ?
?
The foods are relatively equal in Հագեցած ճարպ (0 g)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Gelatin dessert - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168775/nutrients
  2. Tabletop Sweeteners - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168142/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: