Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Goobers և Dove milk chocolate սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Goobers vs Dove milk chocolate infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -42.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +79.8%
հավասար Երկաթ - 1.11
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 27% 42% 0% 0% 45% 5% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 48% 42% 0% 0% 0% 9% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -42.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +79.8%
հավասար Երկաթ - 1.11

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +329.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +166.7%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 5% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 18% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +329.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +166.7%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +63.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +18%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +47.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +12.8%
հավասար Ճարպեր - 31.72
10% 34% 53% 2%
Սպիտակուցներ: 9.7 գ
Ճարպեր: 34 գ
Ածխաջրեր: 53 գ
Ջուր: 1.9 գ
Այլ: 1.4 գ
6% 32% 60%
Սպիտակուցներ: 5.94 գ
Ճարպեր: 31.72 գ
Ածխաջրեր: 59.78 գ
Ջուր: 1.61 գ
Այլ: 0.95 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +63.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +18%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +47.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +12.8%
հավասար Ճարպեր - 31.72

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -37.1%
100%
Հագեցած ճարպ: 12.1 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
100%
Հագեցած ճարպ: 19.24 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -37.1%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Goobers Dove milk chocolate
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Goobers Dove milk chocolate Opinion
Զուտ ածխաջրեր 43.3g 57.38g Dove milk chocolate
Սպիտակուցներ 9.7g 5.94g Goobers
Ճարպեր 34g 31.72g Goobers
Ածխաջրեր 53g 59.78g Dove milk chocolate
Կալորիականություն 512kcal 546kcal Dove milk chocolate
Շաքար 43g 55.45g Goobers
Բջջանյութ(Fiber) 9.7g 2.4g Goobers
Կալցիում 89mg 160mg Dove milk chocolate
Երկաթ 1.1mg 1.11mg Dove milk chocolate
Կալիում 502mg Goobers
Նատրիում 36mg 63mg Goobers
Վիտամին A 68IU 292IU Dove milk chocolate
Վիտամին C 0.3mg 0.8mg Dove milk chocolate
Խոլեստերին 12mg 18mg Goobers
Տրանս ճարպ 0.07g 0.246g Goobers
Հագեցած ճարպ 12.1g 19.24g Goobers

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Goobers Dove milk chocolate
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
0%
Goobers
2%
Dove milk chocolate
Mineral Summary Score
12%
Goobers
10%
Dove milk chocolate

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Goobers
Goobers is lower in Շաքար (difference - 12.45g)
Which food is lower in Նատրիում?
Goobers
Goobers is lower in Նատրիում (difference - 27mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Goobers
Goobers is lower in Խոլեստերին (difference - 6mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Goobers
Goobers is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 7.14g)
Which food is lower in glycemic index?
Goobers
Goobers is lower in glycemic index (difference - 45)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Goobers - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167581/nutrients
  2. Dove milk chocolate - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168804/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: